Sverige har behov av Ringhals tills dess att Sveriges försörjning av el är tryggad både nu, och i framtiden, skriver insändarskribenten.
Sverige har behov av Ringhals tills dess att Sveriges försörjning av el är tryggad både nu, och i framtiden, skriver insändarskribenten. Bild: Jonas Lindstedt/TT

Stäng inte Ringhals

Behovet finns nu och i framtiden.

ANNONS
LocationVarberg|

Sveriges fortsatta elproduktion hänger på en skör tråd. När det inte blåser tillräckligt, när älvarna i norr fryser och solen inte lyser tillräckligt starkt, vad händer då? Är det därför Europaparlamentet tar fram en strategi om hur vi ska kunna importera naturgas för att stabilisera elpriset? Lösningen stavas kärnkraft.

Dagens elpriser varierar otroligt mycket beroende på vädret som leder till att priset på el helt baseras på vädret. Det i sin tur leder till att vi måste importera el när det inte blåser mycket och inte solen strålar. En jämn produktion ger stabila mängder med elektricitet. Om man jämför med Sveriges andra energikällor som ger en väldigt ojämn produktion. Både vind-, vatten- och solenergi.

ANNONS

Ytterligare en förmån med kärnkraft är att när det är uppfört sker det nästintill inga utsläpp vid bearbetningen, för att vara exakt 4 gram/ kWh producerad el. Vilket kan jämföras med 12 gram/ kWh för vindkraftverk enligt Naturskyddsföreningen.

En åskådlig del av befolkningen tycker det är farligt med det radioaktiva avfall som dels måste förvaras under 100 000 år samt en rädsla för att det läcker ut radioaktiva partiklar runt kärnkraftverken. Kärnavfall förvaras i kopparkapslar 500 meter under mark, just för att undvika att människor och djur ovan mark påverkas negativt. Strålsäkerhetsmyndigheten gör ständigt prover såväl runt kärnkraftverken och ovan mellanlagringen i Oskarshamn. För att säkerställa att nivåerna av strålning hålls på en rimlig nivå. Skulle det å andra sidan ske en olycka där radioaktiva partiklar läcker ut från Ringhals så finns det väl testade säkerhetssystem för att undvika att närmiljön tar skada.

Stäng inte Ringhals. Sverige har behov av Ringhals tills dess att Sveriges försörjning av el är tryggad både nu, och i framtiden.

Tonåring från Ringhalstrakten

ANNONS