Bedömningen är att Bromma inte längre är affärsmässig, men ingen har fått granska analysen något djupare – vilket är uppseendeväckande, skriver Helena Antoni (M).
Bedömningen är att Bromma inte längre är affärsmässig, men ingen har fått granska analysen något djupare – vilket är uppseendeväckande, skriver Helena Antoni (M). Bild: Fredrik Sandberg/TT

Stäng inte Bromma flygplats

Inte rimligt att regeringen beslutar att slå ut det regionala flyget.

ANNONS
|

Vi har lärt oss mycket under pandemin, inte minst att det i många sammanhang går väldigt bra att hålla möten på distans. Vi har dock också lärt oss just hur viktigt det är med mänsklig kontakt. Därför måste vi även kunna ta oss till varandra på ett snabbt och smidigt sätt. Där är flyget oslagbart.

Regeringen vill nu stänga Bromma flygplats. Beskedet kom i onsdags och var väntat, särskilt då Miljöpartiet länge strävat efter detta. Regeringen utgår från en konsekvensanalys som framtagits av Swedavia och hållits hemlighetsstämplad. Inte ens vi i Trafikutskottet har fått ta del av rapporten. Bedömningen är att Bromma inte längre är affärsmässig, men ingen har fått granska analysen något djupare – vilket är uppseendeväckande.

ANNONS

Regeringen förutsätter att tåget kommer kunna konkurrera ut flyget. Tåg är viktigt, men för många delar av landet är tåget inte ett alternativ. Med Sveriges geografi behövs flyget.

Detta blir en dödsstöt för det regionala flyget. För att det regionala flyget ska fungera i Sverige behövs Bromma. Arlanda har idag inte kapacitet att ta emot hela Sveriges inrikesflyg och kommer inte hinna bygga ut i tid. Detta påverkar inte minst Halmstad flygplats. BRA har meddelat att man planerade trafikera linjen mellan Halmstad City Airport och Bromma igen. Det förutsätter dock att Bromma finns kvar. Dessutom verkar regeringen helt ha missat att elflyget är i full fart med att ställa om. Redan till 2026 planerar ett svenskt företag lansera elflygplan. Det vore skamligt om det inte finns en hemmamarknad för deras plan.

Detta är ett oansvarigt beslut att ta mitt i en pandemi. Efter pandemin kommer ekonomin behöva kicka igång så snabbt som bara möjligt i hela landet. Då är det inte rimligt att regeringen beslutar att slå ut det regionala flyget. Regeringen rycker undan alla förutsättningar för flyget att komma igång igen efter pandemin utan planer på att säkerställa kapacitet på Arlanda.

Det här beslutet är orimligt och ohållbart och det är uppenbart att Miljöpartiet ser detta som en möjlighet att en gång för alla få bort flyget.

ANNONS

Helena Antoni (M)

riksdagsledamot Halland

ledamot i trafikutskottet

ANNONS