Socialnämndens ordförande Sven Andersson (M) har begärt en redogörelse om Midsommargården.
Socialnämndens ordförande Sven Andersson (M) har begärt en redogörelse om Midsommargården. Bild: Annika Karlbom

Socialförvaltningen tar frågan på högsta allvar

Samlad redogörelse om Midsommargården kommer.

ANNONS
LocationVarberg|

Apropå

artikeln ”Det säger politikerna efter granskningen av Midsommargården”

Det var intressant att läsa Hallands Nyheters artikel om Midsommargårdens äldreboende. Där bjöds på en hel del blandade perspektiv från några av ledamöterna i socialnämnden.

För egen del har jag under två års tid regelbundet besökt vänner och bekanta på flera avdelningar och mina intryck har bara varit positiva. Men uppenbarligen har det förekommit en del brister och det är naturligtvis tråkigt när det förekommer.

Det är alltid viktigt att man rättar till negativa avvikelser eftersom tryggheten och kvalitén för de äldre alltid måste ha högsta prioritet. Men jag vet att man från socialförvaltningens sida tar frågan på största allvar.

ANNONS

För någon dag sedan hade man en anhörigträff på Midsommargården och där framkom det att de anhöriga inte kände igen sig i den massmediala beskrivningen. Tvärtom visade de sig vara nöjda med verksamheten.

Vid nästa socialnämnd kommer förvaltningen på min begäran att presentera en samlad redogörelse om Midsommargården och därefter har nämndens ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor och diskutera ärendet.

Sven Andersson (M)

Ordförande i socialnämnden

LÄS MER:Det säger politikerna efter granskningen av Midsommargården

ANNONS