Självklart ska en rik kommun som Varberg bidra!

Det kommunala utjämningssystemet är rättvisepolitik som V stödjer.

ANNONS
LocationVarberg||

Apropå

”Regeringen är det främsta hotet mot välfärden i Varberg”

Så snart det dyker upp ett problem så gör Erik Hellsborn och Sverigedemokraterna som de brukar: skyller på invandringen. Det börjar bli en aning tröttsamt och fantasilöst. Dessutom saknas verklighetsförankring. Anledningen till att vi ens har ett kommunalt utjämningssystem är att kommuner och landsting ska få likvärdiga ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla välfärd till invånarna, oberoende av bebyggelsestruktur och socioekonomiska förhållanden. Den senaste förändringen 2019 innebär att socioekonomiska förhållanden får större genomslag vilket leder till en ökad omfördelning till förmån för glesbygden. Självklart ska en rik kommun som Varberg med landets 55:e starkaste skattekraftsunderlag bidra till att kommuner på plats 215, 268 och 287 i samma ranking får möjligheter att erbjuda sina invånare en god välfärd. Det är rättvisepolitik som Vänsterpartiet står bakom.

ANNONS

Lars-Åke Erlandsson (V)

Björn Mellquist (V)

ANNONS