Simkunnigheten minskar och vi behöver höja ambitionen för att säkerställa att alla barn i Falkenberg kan simma, skriver insändarskribenterna.,
Simkunnigheten minskar och vi behöver höja ambitionen för att säkerställa att alla barn i Falkenberg kan simma, skriver insändarskribenterna., Bild: Fredrik Sandberg/TT

Simkunnighet är en prioriterad fråga

Vi håller med om att avgiften är felriktad.

ANNONS

Svar

på ”Är C beredda att ta bort avgiften för medföljande på Klitterbadet?”

Jan Berge beskriver i HN den 13 maj vikten av simkunnighet hos våra barn och unga i Falkenberg. Simkunnigheten minskar och vi behöver höja ambitionen för att säkerställa att alla barn i Falkenberg kan simma.

Jan Berge lyfter att vänsterstyret i Falkenberg sedan årsskiftet valt att avgiftsbelägga medföljare. Centerpartiet ser att vi behöver göra flera saker för att öka simkunnigheten.

Vi håller med om att avgiften är felriktad och kommer i budgetarbetet ta med det i vårt arbete. Ytterligare åtgärder för ökad simkunnighet är att satsa på våra ideella föreningar, både simklubbar och andra ideella krafter som arbetar med barn och unga.

ANNONS

Vi behöver också satsa på vår simhall som har blivit Falkenbergs sorgebarn under de senaste åren.

Centerpartiets vision är att bygga en ny simhall och skapa ett aktivitetscenter vid arenaområdet med både simhall, ishall och fotbollsarena. Det tror vi kan gynna flera av våra ideella föreningar, få till en hållbar drift genom anknytning till fjärrvärme och samtidigt använda våra skattemedel på ett ansvarsfullt sätt.

Det tror vi är bra både för simkunnigheten och för oss falkenbergare!

Elisabeth Svensson Agerbjer (C)

Anneli Andelén (C)

Claes Claesson (C)

Centerpartiet Falkenberg

ANNONS