Sänk politikernas arvoden

Jämför med den kristna ledaren som tjänar utan privilegier.

ANNONS

Svar

till "Kristendom är inte konservatism" (11/5)

Den 11 maj hade Christian Antoni en intressant debattartikel i HN. Jag håller med om det mesta i inlägget men fastnade särskilt för det sista stycket där den kristna ledaren beskrivs. Han eller hon tjänar sina undersåtar på Kristus sätt och har inga privilegier, lön eller rättigheter som inte de anställda har.

Jag kommer då osökt in på politiska ledare som av sina väljare fått förtroendet att föra fram våra intressen i riksdagen men som i samma stund får lyfta ett arvode på drygt 65 000 kronor i månaden.

ANNONS

Om väljarkåren ligger på 25 000 kronor i snitt så har ledaren redan hamnat i en annan samhällsklass och har därmed svårt att identifiera sig med dem som gett honom eller henne förtroendet. Jag anser att det är ett allvarligt demokratiproblem att via arvodet flytta bort vår representant från vår intressesfär. För att i någon mån råda bot på detta borde alla valda politiker arvoderas med högst 25 000 kronor i månaden och därmed få känna på den verklighet som många av väljarna lever i.

Väljare

ANNONS