Kulturupplevelser för skolbarnen är en liten kostnad för en värdefull upplevelse av teater, film, konst, musik eller vad man välje, skriver Mikael Hallberg (V) och Anita Gidén (V). På bilden syns Orionteatern från Stockholm.
Kulturupplevelser för skolbarnen är en liten kostnad för en värdefull upplevelse av teater, film, konst, musik eller vad man välje, skriver Mikael Hallberg (V) och Anita Gidén (V). På bilden syns Orionteatern från Stockholm. Bild: Ola Folkesson

Roligt att Falkenberg gör tvärt om med kulturen

Därför valde vi i V att stödja den nya majoriteten.

ANNONS
LocationFalkenberg|

Valet 2018 innebar, äntligen, en ny majoritet i Falkenbergs kommun. Denna nya majoritet har sett till att vi äntligen fått ett Ungdomens hus i kommunen, handikappomsorgen har delvis tagits tillbaka i kommunal regi och pensionärer över 75 år har fått avgiftsfria bussresor i kommunen. En hundrastgård öppnar inom kort! Allt detta är frågor som Vänsterpartiet har drivit i många år. Därför valde vi i Vänsterpartiet att stödja denna nya majoritet.

Förra året fick vi, genom förhandlingar med Framtid Falkenberg, igenom en avgiftsfri kulturskola, ökad dagpenning för daglig verksamhet och mer pengar och bättre förutsättningar för Kvinnojouren.

Nu är det dags för ny budget och nya förhandlingar. Dessa förhandlingar pågår fortfarande och är inte helt avslutade. Något vet vi redan nu, dock. Bland de många besparingsförslag som tjänstemännen i kommunen tagit fram fanns bland annat borttagande av hemspråksträning för barn i förskolan – något som Vänsterpartiet nu har förhindrat. Tjänstemännen har också velat ta bort posten för kulturupplevelser för barnen i grundskolan. Detta var ett sällsynt dåligt förslag, som vi genom förhandlingar med majoriteten lyckats ta bort!

ANNONS

Hemspråksundervisning i förskolan är oerhört viktig, därför att det underlättar inlärning av det svenska språket – som är nyckeln för samhörighet och integration i vårt samhälle. Kulturupplevelser för skolbarnen är en liten kostnad för en värdefull upplevelse av teater, film, konst, musik eller vad man väljer. För många kan detta vara den enda kulturupplevelse man får under hela sin skolgång. En värdefull ingång för ett fortsatt intresse i vuxen ålder.

I en tid då kommun efter kommun i vårt land sparar på allt som har med kultur att göra känns det viktigt och roligt att kunna säga att Falkenberg gör tvärt om.

Anita Gidén (V)

Mikael Hallberg (V)

Vänsterpartiet Falkenberg

ANNONS