Vissa skolor har inte råd med undervisningen, skriver insändarskribneterna..
Vissa skolor har inte råd med undervisningen, skriver insändarskribneterna.. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Risk att skolornas simundervisning inte är likvärdig

Flera skolor har tvingats begränsa sina simhallsbesök.

ANNONS
LocationVarberg|

Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg måste budgetera kostnaderna för simundervisningen centralt – skolpengen till respektive rektorsområde ska inte innefatta dessa kostnader.

Under föregående läsår var simundervisningen vid vissa av Varbergs kommunala grundskolor i princip obefintlig. En enkät, ställd till skolornas idrottslärare, visar att flera skolor tvingats begränsa sina simhallsbesök till ett eller några gånger per läsår för att genomföra elevernas simkunnighetstest. Skälen härtill har varit en för skolorna orimlig finansieringsmodell, enligt vilken respektive rektor förutsatts betala elevernas besök i simhallen med hjälp av tilldelad skolpeng.

Det är naturligtvis oacceptabelt att några skolor inte anser sig ha råd att undervisa eleverna i de moment som man ska undervisa i enligt kursplanen i Idrott och hälsa. Nästa läsår kommer ett simhallsbesök att kosta 30 kronor per elev – en rimlig kostnad, men en kostnad som vissa rektorer inte kan bära. Elever i behov av undervisning i alla obligatoriska moment inom simundervisningen är olika fördelade mellan skolorna. Detta faktum bidrar till att några skolor inte har råd med tillräckligt antal simhallsbesök för att ge alla elever förutsättning att nå målen. Ett likvärdighetsproblem uppstår mellan skolorna och simhallarna utnyttjas mindre effektivt.

ANNONS

Inför stundande budgetarbete vill Vänsterpartiet verka för att skolornas kostnader för simhallsbesök läggs in i förvaltningens centrala budget – den ska inte ingå i skolpengen till rektorsområdena. En dylik förändring torde vara kostnadsneutral för förskole- och grundskolenämnden samtidigt som den möjliggör för skolorna att bedriva likvärdig undervisning.

Björn Mellquist (V)

Idrottslärare

ersättare i kommunfullmäktige

Gerhard Eriksson (V)

ersättare i förskole- och grundskolenämnden

ANNONS