För Varbergs, Hallands och hela Sveriges del skapar regeringens ovilja att driva frågan allvarliga och långsiktiga konsekvenser, skriver Lars Püss (M), Ann-Charlotte Stenkil (M) och Mikaela Waltersson (M).
För Varbergs, Hallands och hela Sveriges del skapar regeringens ovilja att driva frågan allvarliga och långsiktiga konsekvenser, skriver Lars Püss (M), Ann-Charlotte Stenkil (M) och Mikaela Waltersson (M).

Per Bolund måste sluta förhala slutförvaret

Det handlar om vår framtid.

ANNONS

Regeringen har fått en ny miljö- och klimatminister, Per Bolund (MP). När regeringsombildningen presenterades var Miljöpartiets Per Bolund tydlig: "Det är bråttom nu, vi måste snabbt minska utsläppen och bygga ett hållbart samhälle", sade han.

Samtidigt agerar miljöministern långsamt och har ingen fast tidplan för kärnavfallet. Detta tydliggör regeringens brist på ansvarstagande genom att Bolund väljer att undvika och förhala frågor som kan skapa osämja inom regeringen.

Även om Bolund är ny på just denna post är ärendet för Sveriges regering ingen nyhet. Regeringen har haft frågan på sitt bord sedan 1973 då utredningen om radioaktivt avfall, eller Aka-utredningen, tillsattes. Kärnkraftsindustrin fick ansvaret, vilket gemensamt hanteras genom Svensk Kärnbränslehantering (SKB). SKB ansökte år 2011 om tillstånd för att bygga slutförvarsanläggning i Östhammars kommun och sedan dess är ärendet granskat och prövat av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Mark- och miljödomstolen.

ANNONS

Redan 2018 konstaterade SSM att ansökan uppfyller myndighetens krav och kan beviljas tillstånd. I höstas beslutade "Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker att Svensk kärnbränslehantering AB etablerar anläggningar för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet enligt KBS-3-metoden i Forsmark i Östhammars kommun."

Det enda som saknas är regeringsbeslutet som Bolund vill skjuta upp på obestämd framtid.

Läget gällande beslut avseende det använda kärnbränslet är kritiskt. Kärnkraften står för nästan 40 procent av den svenska elproduktionen, utan regeringsbeslut kommer Sveriges kärnkraftverk att stoppas. Enligt Vattenfall krävs ett regeringsbeslut senast sommaren 2021, annars måste flera reaktorer stängas 2024.

För Varbergs, Hallands och hela Sveriges del skapar regeringens ovilja att driva frågan allvarliga och långsiktiga konsekvenser. För Varberg innebär osäkerheten i högsta grad om att Ringhals framtid blir mycket osäker. Det handlar om över tusen arbetstillfällen som står inför en stor osäkerhet på grund av regeringens ovilja att fatta beslut. Den andra sidan är självklart all den fossilfria elproduktion som Ringhals står för. Vi har redan idag en situation där elbristen är högst påtaglig för oss hallänningar. Skulle samtliga kärnkraftverk behöva stängas ner 2024, kommer det inte handla om att vi inte kan dammsuga när vi vill, snarare att vi inte kommer kunna värma våra bostäder eller ställa om från vårt fossilberoende.

ANNONS

Osäkerheten om slutförvaret skapar även stora bekymmer för arbetet med att få en grön omställning av Halland med fler jobb och minskade koldioxidutsläpp. Kärnkraften är viktig för att minska de samlade utsläppen av växthusgaser med 75 procent till 2040 och skapa förutsättningar för nya företagsetableringar i vårt län. Det senare är viktigt inte minst eftersom arbetslösheten i Halland ökat i kölvattnet av pandemin.

Varje år som går innan beslut tas om att sätta igång kostar SKB 800 miljoner kronor, enligt källor på SKB. Det är 2,2 miljoner kronor om dagen. Ett positivt beslut skulle bli startskottet för ett av Sveriges största och viktigaste miljöskyddsprojekt och sätta igång investeringar på ungefär 19 miljarder kronor. Pengar som kärnkraftsindustrin redan har satt av i en fond för att täcka just dessa kostnader.

Det handlar om vår framtid, vår möjlighet till en säker och stabil elförsörjning 365 dagar om året, om vår industris möjlighet att finnas och växa och om möjligheten att göra vårt samhälle ännu mer hållbart. Kärnavfallet finns redan här, och nu måste vi ta hand om det. Miljöpartiet i regeringen måste nu ta ansvar, att avstå från att fatta nödvändiga beslut och utreda i oändlighet är inte en smickrande bild av ett parti i regeringsställning. Sverige förtjänar en regering som har förmåga att fatta beslut i ett kritiskt läge.

ANNONS

Lars Püss (M)

riksdagsledamot Halland

Ann-Charlotte Stenkil (M)

kommunstyrelsens ordförande Varberg

Mikaela Waltersson (M)

regionstyrelsens ordförande Halland

ANNONS