Erik Hellsborn (SD) och Lars Larsson (SD)
Erik Hellsborn (SD) och Lars Larsson (SD)

Orealistiskt att ersätta kärnkraften med vind och sol

Sverige skulle kunna gå i täten.

ANNONS
LocationHalland||

Svar

på ledaren "När kärnkraftsmotstånd får gå före klimatpolitik"

Vi får tacka Joakim Broman för en välskriven ledare, som sätter fingret på ett viktigt perspektiv. Energipolitiken borde inte vara en ideologisk stridsfråga, utan en fråga om fakta. Hur får vi en bäst en säker energiförsörjning, med så låga kostnader och små negativa effekter som möjligt. Och svaret på detta är en utbyggd kärnkraft i kombination med fortsatt vattenkraft. Idén att ersätta kärnkraft med vind- och solkraft kan aldrig bli annat än en orealistisk utopi. Det handlar inte bara om det uppenbara faktum att dessa bara producerar under specifika väderförhållanden (solsken, blåst), medan kärnkraften producerar oavsett väder. Mängden energi dessa genererar är helt enkelt för liten jämfört med de resurser som krävs för att bygga och underhålla dem. Vindkraft ger tre gånger mer koldioxid per producerad kilowattimme jämfört med kärnkraft. Därtill bidrar den till en av vår tids stora miljöutmaningar: Insektsdöden.

ANNONS

Bara i Tyskland dödar vindkraftverk varje år 1200 miljarder insekter. Insektsdöden hotar inte bara själva insekterna, utan hela de näringskedjor där de ingår. Även för oss människor är detta ett hot, då en stor del av vår matproduktion är beroende av pollinerande insekter.

Solenergi är inte bättre. Där är koldioxidutsläppen hela fem gånger högre än hos kärnkraften. Detta har dock inte hindrat majoriteten i Region Halland att budgetera mångmiljonbelopp på att installera nya solceller. Halländska skattebetalare tvingas alltså idag att bekosta en åtgärd som kommer öka utsläppen av koldioxid. Ur en miljösynpunkt hade det ärligt talat varit bättre att ”göra en Schyman” och kasta pengarna på grillen.

Kärnkraften är redan i dag överlägsen vind- och solkraft, och med ny generation 4-teknik kommer den bli ännu säkrare och effektivare. Detta är en utveckling Sverige skulle kunna gå i täten för. Om inte riskerar vi bli omsprungna av andra mer rationella länder som inte låter sig styras av ideologiska skygglappar.

Erik Hellsborn (SD)

Varberg

Lars Larsson (SD)

Halmstad

ANNONS