Vi som vill tro på en framtid för Falkenberg kan inte vänta till nästa val, skriver insdändarskribenten.
Vi som vill tro på en framtid för Falkenberg kan inte vänta till nästa val, skriver insdändarskribenten.

Vilken framtid, Falkenberg?

I vår egen livstid kommer Falkenberg se fler och värre stormar, skyfall och översvämningar. Missväxt, klimatflyktingkriser och pandemier, skriver företrädare för Klimatklubben Falkenberg, Omställning Falkenberg och Naturskyddsföreningen.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationFalkenberg|
|

Det blir ingen utredning om hur evenemang i Falkenbergs kommun kan göras mer hållbara. Därom var S beredda att gå emot kommunstyrelsens vilja. Lite hårdvinklat kan det förstås tolkas som att partiet inte menat allvar med sitt mål om att vara ett föredöme inom hållbarhet, men en generösare tolkning är nog att de gärna ser en grön omställning, förutsatt att det inte innebär att de behöver ställa krav på någon. Liksom de gärna bevarar Natura 2000-områden, bara det inte sker på bekostnad av enskilda företags expansionsplaner.

Förutsatt att inget behöver göras annorlunda mot idag får vi anta att S inte har några principiella invändningar mot en hållbar omställning. En fin ambition, som tyvärr går på tvären mot en enad forskarkår som knappast kunde vara tydligare med att saker måste göras annorlunda mot idag.

ANNONS

De framtidsutsikter som IPCC-rapporter målar upp kan verka skrämmande, men vi får inte glömma bort att dessa är den samlade expertisens mest försiktiga uttalanden. Bara det som precis alla i panelen ställer sig bakom kommer med i rapporten. Inte konstigt då att varje ny rapport visar att läget är mer akut än vi tidigare trott. 1,5-gradersmålet som ingen längre tror på, eller någonsin agerat som om de trodde på, är inget egentligt mål utan en gräns – det absoluta tak som forskare menar att vi måste hålla oss under. Därefter vet vi helt enkelt inte vilka självförstärkande effekter som kommer att skena okontrollerbart. FN:s formulering är att valet står mellan kollektiva åtgärder eller kollektivt självmord. Allt fler av de som har allra bäst insyn i frågan ger upp den reserverade och värdeneutrala ton som vetenskapsmän sätter sådan stolthet i, och forskare efter forskare ansluter sig istället till protester och aktiviströrelser.

I ljuset av det måste vi ställa oss frågan vad det är för framtid som avses med ”Framtid Falkenberg”. För oss är det ordet laddat med långsiktighet, hoppfullhet och hållbarhet. Men det arbete vi vet behövs för att våra barn ska ha en framtid sker inte just nu. I vår egen livstid kommer Falkenberg se fler och värre stormar, skyfall och översvämningar. Missväxt, klimatflyktingkriser och pandemier. Den sitsen har vi redan försatt oss i. Det handlar inte om vår oförmåga att ställa om framöver utan är bara tröga effekter av utsläpp vi redan gjort. Men framtiden? Den är omställd eller inte alls. Detta vet näringslivet, och nu är det politiken som agerar bromskloss. Stora vinster väntar både kommuner och företag där politiker vågar justera incitament så att det blir lätt att göra rätt, och rigga spelplanen för att aktörer ska kunna bli ledande inom sin nisch av framtiden. Då är det alltid just krav som behövs. När politiken kan visa att det vi gör idag inte kommer vara tillåtet imorgon, först då blir grön innovation lönsam. De politiker som istället låter sig lamslås av rädsla för att stöta sig med någon enda aktör gör däremot snabbt hela sitt geografiska område ointressant för de flesta; åtminstone för de som har siktet inställt på framtiden.

ANNONS

Vi som vill tro på en framtid för Falkenberg kan inte vänta till nästa val. Vi är utelämnade till att de politiker vi redan valt vågar börja ställa krav. Framtid Falkenberg förutsätter handlingskraft idag.

David Hedlund

Klimatklubben Falkenberg

Liselotte Abel

Omställning Falkenberg

Hans-Örjan Nohrstedt

Naturskyddsföreningen Falkenberg

ANNONS