Att minska övervikt och fetma i Halland är viktigt för både individen och samhället skriver debattörerna.
Att minska övervikt och fetma i Halland är viktigt för både individen och samhället skriver debattörerna. Bild: Stefan Edetoft

Viktigt för samhället och individen att minska övervikten i Halland

Det minskar risken för följdsjukdomar och därmed sparas resurser.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|
|

Allt fler blir överviktiga i Hallands län. Idag har 15 procent av boende i länet ett BMI över 30, vilket är gränsen för sjuklig övervikt/obesitas och över var tredje hallänning ligger på gränsen (25-29,9 i BMI). Lägg därtill att det gjordes ett antal fetmaoperationer i länet under förra året och att det finns över 10 400 personer med diabetes typ 2 i Halland. En klar majoritet av patienter som drabbats av typ 2 diabetes har övervikt eller obesitas. Att minska övervikt och fetma i Halland är viktigt både för individen men även för samhället i form av de kostnader som kommer med följdsjukdomar och vård för de med övervikt.

ANNONS

Ju fler som går ner och behåller en hälsosam vikt desto mer kapacitet och medel blir kvar i den offentliga vården. En viktminskning med 10 procent innebär 80 procents minskad risk för att drabbas av diabetes typ 2. Det minskar även risken för följdsjukdomar och därmed sparas resurser som annars går till de som insjuknar i diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, lungsjukdomar och många andra sjukdomar som beror på övervikt.

Därför är det olyckligt att ställa olika patienter med olika sjukdomar mot varandra. Just nu debatteras det mycket kring bristen på bland annat substansen semaglutid, vilket finns i den omtalade medicinen ozempic som används av diabetiker. Det som är nytt är att semaglutid är godkänt för att behandla övervikt och fetma av Europeiska och svenska Läkemedelsverket och rekommenderas i alla nya internationella riktlinjer som ett av flera preparat för behandling för fetma.

Vi som är patienter och vi som jobbar med att behandla överviktiga patienter är förvånade över den hårda ton som förs i debatten idag. Att det råder läkemedelsbrist är ingen nyhet, över 600 preparat är restnoterade hos apotek idag och det drabbar många olika patientgrupper, diabetiker och överviktiga är några av dem. För diabetiker finns det flera olika alternativ, men för patienter med obesitas finns det väldigt få effektiva alternativ för att få en effektiv viktminskning för att kunna förebygga, bota eller lindra alla de sjukdomar som sjukdomen obesitas medför.

ANNONS

Varje överviktigt kilo som försvinner i Halland gynnar vården och dess kostnader i regionen - låt oss tillsammans se den nyttan för både samhället och individen.

Goranka Stjernström

patient med diabetes typ 2 och obesitas i Varberg

Martin Carlsson

överläkare/docent,specialist endokrinologi, Yazen

ANNONS