Vad skribenten från SSU missar, är att vi har möjlighet att städa upp i välfärden för att på sikt kunna rädda den välfärdskollaps vi står inför, skriver Leo Rand (M)
Vad skribenten från SSU missar, är att vi har möjlighet att städa upp i välfärden för att på sikt kunna rädda den välfärdskollaps vi står inför, skriver Leo Rand (M) Bild: Roger Larsson

Vi måste städa upp i välfärden för att undvika kollaps

Sverige har i dagsläget en ytterst ansträngd ekonomi.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland||

Svar

på ”Inget barn förtjänar fattigdom, Muf”

Socialdemokraternas ungdomsförbund visar återigen, att man totalt missat poängen.

Moderata ungdomsförbundet omnämns av skribenten som en politisk organisation, vars enda målsättning är att strunta i människor som är utsatta i samhället.

Det är en ovärdig retorik, från ett av Sveriges största ungdomsförbund. Socialdemokraterna vet likväl som jag, att Sverige i dagsläget har en ytterst ansträngd ekonomi. Jag delar skribentens mening i att inget barn väljer att födas. Det är helt korrekt. Men vad skribenten från SSU missar, är att vi har möjlighet att städa upp i välfärden för att på sikt kunna rädda den välfärdskollaps vi står inför.

ANNONS

Jag anser att det är högst anmärkningsvärt att SSU, ungdomsförbund till det parti som har haft regeringsmakten de senaste åtta åren, har en så pass offensiv retorik gällande samhällsproblemen som de själva varit en bidragande faktor till att skapa?

När man som ungdomsförbund är uppslukad av att platta ut samhället med en genomsyrande solidaritet, märker man snabbt att mycket av de fina ord som SSU kastar sig med, är endast fina ord.

SSU nämner att vi har en ökad andel i den äldre befolkningen med arbeten som måste fyllas. Moderaterna vill till skillnad från Socialdemokraterna prioritera arbetskraftsinvandring, så att folk som är redo att ta ett jobb direkt vid immigrering till Sverige, och börja bidra ekonomiskt till den fantastiska välfärdsapparat som Sverige är. Det är inte direkt den politik vi sett de senaste åren.

Från mina ursprungligt ställda frågor har jag inte inte fått svar på huruvida SSU anser att kvinnor som hålls längre ifrån arbetsmarknaden, framförallt de i socialt utsatta områden skall kunna träda in eller göra ett återinträde på arbetsmarknaden, och på så sätt kunna minska löneskillnader mellan män och kvinnor?

Kvinnor i arbete med likställd lön med män är moderat politik, men framförallt en feministisk politik som ungdomsförbundet till ”Sveriges första feministiska regering” borde ställa sig bakom.

ANNONS

Leo Rand (M)

distriktsordförande, MUF Halland

ANNONS