I dag pågår en stor del av de ungas sociala umgänge på nätet, och därför är det som sker där i högsta grad relevant, skriver debattörerna.
I dag pågår en stor del av de ungas sociala umgänge på nätet, och därför är det som sker där i högsta grad relevant, skriver debattörerna. Bild: 20520

Vi måste bryta destruktiva normer på nätet

Att destruktiva normer kring övergrepp och sexualitet fortfarande odlas och lever vidare bland de yngre generationerna måste tas på stort allvar, skriver Sarah Havneraas (KD) och Sandra Forsberg (KD).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|
|

Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige för grovt sexuellt våld och långt fler utsätts för andra former av sexuella handlingar eller kränkningar. För att komma åt problematiken så behöver en rad åtgärder sättas in. Att straffen för dessa handlingar nu ska ses över och att ny hårdare lagstiftning väntas om ett år är välkommet, men det räcker inte.

Straffskärpningar som aviserats av regeringen kommer med stor sannolikhet att ha en preventiv effekt. Men man behöver börja långt tidigare för att minska risken för att de som idag är barn blir förövare som vuxna.

I Ecpats nya rapport: ”Tjejer måste sluta skicka bilder” som handlar om relationer och samtycke på nätet, framgår det att umgänget på nätet för många i åldern 11–17 präglas av en manlig norm där kontroll och aggressivitet premieras. Det finns en förställning om att den som blir utsatt för sexuella kränkningar i alla fall delvis har sig själv att skylla.

ANNONS

Flickorna är i större omfattning än pojkarna, vana att utsättas för tjat och tvång för att exempelvis skicka nakenbilder. Det råder också starka föreställningar som styr hur flickor bedöms, där de som interagerar utanför en kärleksrelation över lag anses vara helt eller delvis ansvariga om de utsätts för ett sexualbrott.

Att destruktiva normer kring övergrepp och sexualitet fortfarande odlas och lever vidare bland de yngre generationerna måste tas på stort allvar. I dag pågår en stor del av de ungas sociala umgänge på nätet, och därför är det som sker där i högsta grad relevant.

Barnen behöver i tidig ålder lära sig respekt för andra, att man äger sin egen kropp och att ett nej är ett nej. Skolans sex- och samlevnadsundervisning måste därför förstärkas.

Trots att forskning visar att sexualundervisning leder till ett lägre sexuellt risktagande hos ungdomar och vidgar kunskapen om sex och om betydelsen av samtycke, så är skolundervisningen stundtals bristfällig och utförs i de flesta fall av lärare som saknar relevant utbildning.

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vill därför att barnmorskor, skolsköterskor, skolkurator eller ungdomsmottagningar ska ansvara för sex- och samlevnadsundervisningen i skolan.

Grov pornografi är tillgänglig överallt i dagens uppkopplade samhälle. Flera undersökningar visar att en del unga som möter en destruktiv och våldsam syn på sexualitet riskerar att påverkas negativt och även kan komma att använda sig av det filmerna förmedlar i praktiken.

ANNONS

Vi vill därför att åldersverifiering ska vara standard för att kunna se pornografi samt att föräldrar erbjuds föräldrautbildning om grooming och sexuella övergrepp i nätbaserade miljöer.

Det är inte läge att slå sig till ro när upp till 25 procent av landets unga kvinnor uppger att de utsatts för ett sexuellt brott. Det behövs en attitydförändring som grundas i tidig ålder, och det nu.

Sarah Havneraas (KD)

förbundsordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Sandra Forsberg (KD)

ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet Halland

ANNONS