Vi vill att kommunen ska se potentialen i Veddige, skriver insändarskribenten.
Vi vill att kommunen ska se potentialen i Veddige, skriver insändarskribenten.

Vi kommer fortsätta jobba för fler bostäder i Veddige

Jag var själv på samrådsmötet i Veddige bibliotek och träffade många både positiva och mindre positiva Veddigebor.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVeddige|
|

Svar

på "Varför stoppas utbyggnaden av Veddige?"

Tack för en bra insändare! Vi Socialdemokrater i Veddige/Kungsäter S-förening har legat på för att få igång byggnationen i Veddige i områdena Vabränna och i Ramstorp. Vi var väldigt glada när planen kom fram och vi skulle få blandad bebyggelse i Ramstorp. Byggnationerna skulle ge ett tillskott på cirka 265-340 nya bostäder totalt i Veddige. Ett problem är reningsverkets kapacitet men den ska vara utbyggd och klar 2028 och viss kapacitetsökning har nu redan ordnats.

Tyvärr sker utbyggnad på jordbruksmark, men alternativen är få och behovet av bostäder i landsbygdens serviceorter är stort. Vi ska vara ytterst varsamma och restriktiva med byggande på jordbruksmark, men samtidigt vill vi ha en levande landsbygd.

ANNONS

Jag var själv på samrådsmötet i Veddige bibliotek och träffade många både positiva och mindre positiva Veddigebor.

Dessa 60-100 bostäder i Ramstorp hade blivit ett gott tillskott för de som bor i Veddige samt för dem som vill flytta till Veddige. Tyvärr så backar nu exploatören ur på grund av höga kostnader för gata/väg/lekplats mm.

Vi vill att kommunen ska se potentialen i Veddige och går vidare med både Vabränna och Ramstorp, tillsammans med privata byggaktörer och Varbergs Bostad för att få till fler bostäder i Veddige.

Vi kommer i alla fall fortsätta jobba för fler bostäder i Veddige.

Anders Friebe (S)

Veddige/Kungsäter S-förening

ANNONS