Vi har ett ansvar för arbetsmiljöfrågor

Tunga brunnslock har uppmärksammats av Arbetsmiljöverket.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland||

Svar

på ”Ett kommunalt monopol som bör avskaffas!”

Vivab har det kommunala ansvaret för avfallshanteringen och slamtömningen. Som uppdragsgivare har vi ett ansvar att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Tunga brunnslock och långa dragningar av slang är frågor som Arbetsmiljöverket uppmärksammat, eftersom de innebär ett tungt manuellt arbete. Brunnarna är ofta placerade en bit ifrån där slamsugningsfordonet kan stanna. Det är fastighetsägaren som är skyldig att säkerhetsställa att brunnen kan tömmas på ett arbetsmiljöriktigt sätt.

En undersökning vi gjort visar att många av våra kunder tycker att det är en förbättring med digital avisering. Att kommunicera via sms eller e-post är inte bara bättre för miljön, det kostar också mindre och sparar tid. Dessutom ger det en oss möjlighet nå våra kunder snabbare.

ANNONS

Vivab

ANNONS