Man får tycka vad man vill om vindkraftverk. Men man får hålla sig till sanningen, skriver insändarskribenten.
Man får tycka vad man vill om vindkraftverk. Men man får hålla sig till sanningen, skriver insändarskribenten. Bild: Annika Byrde

Vi behöver mer el

En övergång till energi ifrån vindkraft istället för fossila bränslen minskar utsläppen av växthusgaser och svaveldioxid.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVeddige||

Man får tycka vad man vill om vindkraftverk. Men man får hålla sig till sanningen. Det finns de som går ut med falska påståenden om Ärsjö vindkraftspark i Veddige.

Får inte plats med alla påstående i en insändare men till exempel skriver dem att parken skövlar bort 1 000 hektar skog men platsen är uppmärkt till cirka 200 hektar. Man tar inte bort mer än nödvändigt.

Varje verk dödar cirka sex fåglar per år, vilket är en låg siffra jämfört med hur många fåglar som dödas i trafiken, fönsterrutor eller utav katten.

Ett verk genererar ca 0,15 kilo per år mikroplaster, totalt 650 kilo för alla verk i Sverige. Medan däckslitage, konstgräsplan, tvätt av syntetfibrer, hygienprodukter, båtbottenfärg, målning av byggnader står för 13 000 ton per år.

ANNONS

En övergång till energi ifrån vindkraft istället för fossila bränslen minskar utsläppen av växthusgaser och svaveldioxid. Vindkraft utgör ett av de främsta alternativen till en ökad andel förnybar energi i Sverige. Finns bra fakta på naturvårdsverket.se

Det är viktigt att man kollar upp all fakta innan man tar ställning till vad som är rätt eller fel. El är verkligen något som vi behöver mer av. Tänk på alla elbilar som vi ska ha. Många tycker att verken är fula men hur fina är kraftledningarna? Finns många fula byggnader också.

Veddigebo

ANNONS