Vi i FUB håller fullt och fast med om att resurserna inom det sociala skall gå till kärnverksamheten men vi anser att det behövs en socialchef med rätt kompetens, skriver insändarskribenten.
Vi i FUB håller fullt och fast med om att resurserna inom det sociala skall gå till kärnverksamheten men vi anser att det behövs en socialchef med rätt kompetens, skriver insändarskribenten.

Vi behöver en socialchef med rätt kompetens

Problemen är skapade av politiker som under de senaste 10-15 åren skjutit problemen framför sig.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|

Svar

på ”Omfördela resurserna till kärnverksamheten”

Vi i FUB arbetar ständigt för att skydda lagliga rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Det är med detta i åtanke vi läser 24:7:s insändare och blir förtvivlade över denna tanke och åsikt. ”Omfördela resurserna till kärnverksamheten och enligt oss behövs ingen ny socialchef. Det finns redan en tillförordnad.” menar de. Vi i FUB håller fullt och fast med om att resurserna inom det sociala skall gå till kärnverksamheten men vi anser att det behövs en socialchef med rätt kompetens inte bara inom ekonomin, inte någon chef som är okunnig om vad exempelvis LSS innebär. Det är exakt detta som hänt och sker när en tillförordnad chef och socialnämnd tagit ett beslut om att lägga ner Fogdevägens demensboende i Tvååker och göra om institutionen till två gruppboende. En total okunskap om vad LSS-lagen säger och där man sopar undan problemen med de stora kostnaderna man i dag har i vite för att man inte kan tillgodose det behov som finns och funnits under flera år. Problem skapade av politiker som under de senaste 10-15 åren skjutit problemen framför sig.

ANNONS

Varberg framstår i dag, genom detta beslut, som en av de större företrädarna vad gäller försämring av de funktionshindrades rättigheter i Sverige. Kanske inte den bästa sloganen för kommunen....

Lennart Nilsson

Ordförande

FUB Varberg

LÄS MER:Omfördela resurserna till kärnverksamheten

ANNONS