Turistverksamheterna svarar för nästan 40 procent av de samlade intäkterna. Att avstå från turistbyrå är föga genomtänkt, skriver insändarskribenten.
Turistverksamheterna svarar för nästan 40 procent av de samlade intäkterna. Att avstå från turistbyrå är föga genomtänkt, skriver insändarskribenten. Bild: Anna Johansson

Växer Varberg för snabbt?

Samhällsplanering och bostadsförsörjning liksom flera många av kommunens verksamheter visar på eftersläpning både i volym och standard.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|

Under den senaste tio åren har kommunen ökat sitt medlemsantal i början med cirka 700 per år till 1 000 per år och under de två senaste med än 2 000 per år. Själva ökningen har till större delen skett i stadsdelen. Det är glädjande i och för sig, men har kommunen haft grepp om denna utveckling? Det finns anledning att ställa denna fråga.

Samhällsplanering och bostadsförsörjning liksom flera många av kommunens verksamheter visar på eftersläpning både i volym och standard. Detta trots att de ekonomiska förutsättningarna funnits med högre skatteintäkter och under flera år med stigande statligt stöd.

ANNONS

Den fysiska planläggningen kännetecknas av etappvis utbyggnad av områden med liten avstämning i en mer övergripande helhet. Mark- och byggintressen har därigenom getts större utrymme. Vad gäller bostadsrätter har uttagits insatser som täckt hela byggkostnaden. Det innebär att den övertagande bostadsrättsföreningen får ansvaret för fastigheten. Byggaren slipper kostnadsansvar för den genomförda byggnationen.

De kommunala verksamheterna omsorg och skola har kommit efter med sin utbyggnad och utveckling. Det allvarliga är den underbudgetering, som skett i tron att detta automatiskt skall rationalisera och effektivisera verksamheterna. Så enkel är nog inte kommunal verksamhet.

Turistverksamheterna svarar för nästan 40 procent av de samlade intäkterna och därför är det viktigt att kommunen är mer aktiv att sköta stränder och andra förutsättningar för denna verksamhet. Att avstå från turistbyrå är föga genomtänkt.

Istället borde byrån utökas med en bred information om det intressanta Varberg. Det finns bra lägen för denna funktion.

För ett kreaktivt Varberg

ANNONS