Språklig mångfald handlar i grunden om att främja mänskliga rättigheter och hållbarhet i alla samhällen.
Språklig mångfald handlar i grunden om att främja mänskliga rättigheter och hållbarhet i alla samhällen. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Värna modersmålsundervisningen

Barn behöver kunna sina föräldrars språk.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|
|

Mängder av internationella och svenska studier visar att utvecklade kunskaper i modersmål främjar utvecklingen av andraspråket och det allmänna kunskapsinhämtandet hos elever som inte har skolans språk.

Barn behöver kunna sina föräldrars språk för att kunna bygga upp en trygg och stabil relation med föräldrarna. Relationen försämras om inte barn och föräldrar kan kommunicera bra på ett gemensamt språk.

Det finns i Sverige uppskattningsvis 200 olika språk. Största av dem är svenskan, näst stört av de nationella minoritetsspråken, finskan, följt av arabiskan. Det är en grundläggande rättighet och behov för människan att utveckla sitt modersmål. Trots detta uppskattar FN organet UNESCO, som instiftade den Internationella modersmålsdagen 1999, att cirka 40 procent av världens befolkning saknar tillgång till utbildning på sitt modersmål, en häpnadsväckande hög siffra.

ANNONS

Språklig mångfald handlar i grunden om att främja mänskliga rättigheter och hållbarhet i alla samhällen. Tyvärr finns det i dag politiska krafter i och utanför Sverige som propagerar för nedläggning av modersmålsundervisningen, trots att det strider mot den samlade kunskapen om modersmålens betydelse.

Att begränsa modersmålsundervisningen, vilket Rädda Barnen antar är meningen med den utredning som skall tillsättas enligt Tidöavtalet, är därmed ett sätt att inskränka barnets möjlighet att tillgodogöra sig sin rätt till utbildning. Rätten till kunskap om sitt eget språk finns inskrivet i Barnkonventionen i artikel 29 och artikel 30.

Rädda Barnens lokalförening i Falkenberg

ANNONS