Hur många vargvalpar kommer att födas i Halland och angränsande län till våren? Vem säkerställer att de räknas rätt? undrar debattören.
Hur många vargvalpar kommer att födas i Halland och angränsande län till våren? Vem säkerställer att de räknas rätt? undrar debattören. Bild: Paul Kleiven

Varg på vems villkor?

Vi som lever och verkar på landsbygden känner inte förtroende för våra myndigheters förmåga att ta beslut så att vargstammen hålls på den nivå som riksdagen beslutat, skriver Karl-Anders Hansson, LRF.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|
|

Det är ingen hemlighet att vi har varg i Halland. Det är heller ingen hemlighet att vi har varg i våra trakter och det är heller ingen hemlighet att ulven strövar omkring i våra grannkommuner.

Vi som lever och verkar på landsbygden känner inte förtroende för våra myndigheters förmåga att ta beslut så att vargstammen hålls på den nivå som riksdagen beslutat. Vi är många som med förfäran ser hur skyddsjaktsbeslut överklagas av så kallade miljöorganisationer och likaså hur beslut om licensjakt tillåts att fördröjas i domstolar.

Varför ska minoriteter få lov att blockera och hindra beslut år efter år? De djurägare som råkar illa ut av vargangreppen har ingen talan. Vi ifrågasätter rättssäkerheten. Det är ju vi och våra företag som drabbas när våra tamdjur angrips.

ANNONS

Nej vi säger inte vargen ska utrotas men antalet ska inte vara större än vad riksdagen beslutat. Det är helt tydligt att antalet är betydligt större än vad som är sagt. För annars hade inte vargstammen kunnat breda ut sig så snabbt som nu är fallet.

Det är ofta snöfattigt i södra Sverige på vintrarna och det underlättar inte spårningen. Här finns med all säkerhet en rejäl felkälla. Hur många vargvalpar kommer att födas i Halland och angränsande län till våren? Vem säkerställer att de räknas rätt?

Livsmedelsstrategin som beslutades efter mycket om och men säger att antalet jobb ska öka inom jordbruket och att mera livsmedel ska produceras. Det har inte synts mycket av strategin på gårdsplanen. Vem tror att viljan att satsa på djurhållning finns, framför allt inom fårnäringen, om vargen får breda ut sig? Vi som bor i de så kallade mellanbygderna med skog där vargen trivs litar inte på att myndigheterna kommer att våga stå upp för skyddsjakt och att revir skjuts bort.

Betesdjuren behövs i våra trakter. Att odla spannmål är inget alternativ i dessa bygder. Så utan djur och gräsodling är det sly, igenväxning och skog som blir konsekvenserna. Djuren bidrar i hög grad till ökad biologisk mångfald. Det är många växter och insekter som är helt beroende av att markerna betas, särskilt i de artrika naturbetena. Kattfot, mandelblom och blå viol som exempel.

ANNONS

Löshundsjakten har långa traditioner i Sverige. Den ska inte förstöras av att det finns oönskade vargar på jaktmarkerna. Även om skyddsväst och gps används på hunden så är det ökande antalet vargindivider ett hot. Det hjälper ju inte ens att ha hunden i trädgården eller i sin omedelbara närhet. Det är alldeles för många hundar som trots det råkat ut för otrevliga incidenter och även fått sätta livet till. Att jaga älg och vildsvin utan hund är inte enkelt.

Pandemin har gjort att många insett att deras jobb helt eller delvis kan utföras på hemmaplan. Men vill man bosätta sig i bygder där man är orolig för vad som kan hända ens barn som väntar på skolbussen? Föräldrarnas oro är inget som man ska bortse ifrån.

Småskalig djurhållning ger högre livskvalitet för många. Men vem vill då se sina djur lemlästade och dödade?

Vi ser problemen och oron i andra vargdrabbade län. Vi vill verkligen inte hamna i samma situation, så nu måste det stämmas i bäcken innan det är för sent. Så det inte uppstår en okontrollerad konflikt mellan myndigheter och olika intressen i hur man ska sköta förvaltningen av våra stora rovdjur.

Så ni som beslutar, vad tänker ni göra?

ANNONS

Lantbrukarnas riksförbund i Varberg

genom

Karl-Anders Hansson

Ordförande Kungsäters LRF

ANNONS