Vi socialdemokrater tycker att all personal ska ha rätt till en heltidstjänst, skriver Katarina Eiderbrant (S) och Kent Norberg (S).
Vi socialdemokrater tycker att all personal ska ha rätt till en heltidstjänst, skriver Katarina Eiderbrant (S) och Kent Norberg (S). Bild: Dick Gillberg

Varför tycker Varbergsalliansen inte att alla har rätt till heltid?

Att bli tvingad att jobba deltid bara för att du valt en viss bransch är inte hållbart för varken den anställda eller för samhället i stort.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|

Välfärden skriker efter personal. Vi behöver fler som jobbar för att ta hand om våra barn och äldre. Konkurrensen om medarbetare är hård. Då behöver man vara en attraktiv arbetsgivare.

I dag är det bara 60 procent av anställda i Varbergs kommuns omsorgsyrken som jobbar heltid. Detta jämfört med 76 procent i Sverige i genomsnitt.

Vi socialdemokrater tycker att all personal ska ha rätt till en heltidstjänst. Varbergs kommun måste skapa en syn i organisationen så att man arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med hållbara arbetstider och en god arbetsmiljö.

Inom kvinnodominerade yrken förekommer deltidsanställningar i högre grad än i mansdominerade. Samtidigt som arbetsmiljön och arbetsvillkoren i de kvinnodominerade yrkena hårdnar. Att bli tvingad att jobba deltid bara för att du valt en viss bransch är inte hållbart för varken den anställda eller för samhället i stort. Det måste finnas förutsättningar för alla att arbeta heltid och att ingen ska behöva betala välfärden med sin hälsa.

ANNONS

Att vara anställd på heltid påverkar framförallt kvinnors möjlighet att försörja sig själva nu och i framtiden med pension, sjukförsäkring mm.

Till och med lagen om anställningsskydd ändrades 2022 och tydliggjorde att heltid ska vara normen och att arbetsgivaren måste ha goda anledningar till att bara erbjuda deltidstjänst.

Trots det röstades vårt förslag om att alla anställda ska ha rätt till en heltidstjänst ned av Varbergsalliansen på senaste mötet med kommunfullmäktige.

I Varbergs kommun styr M, KD, L och SD med stöd av Varbergspartiet. När tänker de ta sitt politiska ansvar och jobba för justa arbetsvillkor för kommunens anställda?

Kent Norberg (S)

vice ordförande kommunstyrelsen personalutskott

Katarina Eiderbrant (S)

vice ordförande socialnämnden

ANNONS