Redan 2021 ansökte Fabo om rivningslov för fastigheterna i kvarteret Måsen, skriver debattörerna.
Redan 2021 ansökte Fabo om rivningslov för fastigheterna i kvarteret Måsen, skriver debattörerna. Bild: Håkan Johansson

Varför skall Fabo ta all (mås)skit?

Politiska beslut ska byggas på fakta, sakkunnighet, sunt förnuft och med kommuninvånarnas bästa för ögonen!

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationFalkenberg|

Vi i SD Falkenberg vill gärna ge vår syn på hanteringen av kvarteret Måsen. Tanken måste väl ändå vara att kommunens bolag (som troligtvis är de som har bäst kompetens inom respektive område) ska driva bolagen utan minsta möjliga politiska inblandning?

Politiska beslut ska byggas på fakta, sakkunnighet, sunt förnuft och med kommuninvånarnas bästa för ögonen! Tydligen är det inte så i den lilla västsvenska kommunen Falkenberg. Där försöker den styrande konstellationen mer eller mindre driva igenom beslut grundade på personliga och känslomässiga antaganden.

Dessutom verkar de styrande låta personer med kulturellt tyckande och tänkande diktera villkoren när det ska tas mer eller mindre känsliga beslut i olika politiska frågor, kosta vad det kosta vill! I detta fall kostar det skattebetalarna åtskilliga tiotals miljoner. Pengar som i dessa tider kunde använts till något mycket bättre.

ANNONS

Till exempel, med tanke på den demografiska utvecklingen i Sverige och med kvarteret Måsens närhet till äldreboendet i kvarteret Trädgården, har man väldigt lätt att se någon typ av nybyggt seniorboende i kvarteret Måsen.

Redan 2021 ansökte Fabo om rivningslov för fastigheterna i kvarteret Måsen. Med motiveringen att byggnaderna var i ett så dåligt skick att det skulle bli oerhört kostsamt att renovera. Detta med tanke på alla extra krav och bestämmelser som man var tvungna att ta hänsyn till vid renovering av fastigheterna.

Den då FF-ledda bygglovsnämnden, avslog Fabos begäran. Fabo överklagade ärendet till Länsstyrelsen som även de avslog överklagandet, med motiveringen att det fanns ett kulturellt värde, en charm och en tidstypisk byggnadsstil för eran.

Framtid Falkenberg står tjurskalligt fast vid att kvarteret Måsen skall renoveras. Och detta till vilket pris som helst. Detta visade sig tydligt när ärendet i slutet av maj förra året var uppe för beslut i kommunfullmäktige. Då lyckades man (med indirekt hjälp av Centern, som också verkar lida av en viss ”kulturångest” då de i stället för att riva husen, vill sälja fastigheten för ett rejält underpris till någon extern entreprenör) få igenom detta för Fabo katastrofala beslut.

Sverigedemokraterna föreslog att Fabo återigen skulle överklaga Länsstyrelsens beslut, nu med politikernas och bygglovsnämndens fulla stöd för att få till ett rivningslov. Tyvärr var det bara Sverigedemokraterna och Moderaterna som var av denna åsikt.

ANNONS

Nej, gör om gör rätt! SD Falkenberg stöttar Fabo till 100 procent i denna process.

Roger Valestam (SD)

gruppledare SD Falkenberg

Marcus Jörevik (SD)

föreningsordförande SD Falkenberg

ANNONS