Varbergs Bostad har lagt ner planerna på att bygga 60-80 nya lägenheter vid Björkholmsvägen/Kullavägen.
Varbergs Bostad har lagt ner planerna på att bygga 60-80 nya lägenheter vid Björkholmsvägen/Kullavägen. Bild: Annika Karlbom

Varbergs Bostad bidrar till att bromsa Veddiges utveckling

Säg den mark i Varbergs kommun som inte ligger på gammal havsbotten, skriver Sten Unosson.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
|

Apropå

artikeln ”Varbergs bostad lägger ner sina planer på nya bostäder i Veddige”

Veddige var fram till sammanslagningen med Varbergs storkommun 1971, ett synnerligen expansivt och framåtsträvande samhälle (”Hallands Gnosjö”). Duktiga politiker, entreprenörer, inte minst ett flertal byggföretag + en mycket omfattande och aktiv föreningsverksamhet, bidrog till denna positiva utveckling.

Den inbromsning som sedan skedde och som fortfarande sker inom ett flertal områden, men framför allt vad gäller bostadsbyggandet, påverkar samhället negativt. Inte minst gäller detta alla näringsverksamheter i samhället. En åldrande befolkning och knappt någon inflyttning av unga barnfamiljer, det är ingen bra kombination.

Veddiges åldringar tvingas bo kvar i sina, ofta alltför stora och arbetskrävande hus, i brist på mer anpassade boendeformer.

ANNONS

Vid ett ”stormöte” i Idrottshuset för flera decennier sedan, deklarerade en representant från Varbergs Bostad, att – ”vi ser inga behov av bostäder i Veddige”. Det kokade av ilska bland åhörarna i den proppfyllda lokalen och det kokar fortfarande i samhället.

Att Varbergs Bostad ”ungefär vart femte år” meddelat i dagstidningarna att hyresbostäder är på gång i Veddige, gör ju inte saken bättre…

Fastighetsmäklare signalerar att efterfrågetrycket vad gäller bostäder i Veddige är mycket stort men utbudet är dåligt, mycket på grund av brist på alternativa boenden, framför allt för seniorer.

Varbergs insiktsfulle före detta samhällsbyggnadschef Jan Malmgren informerade vid ett par tillfällen om att den största satsningen vad gällde bostäder utanför tätorten, skulle förmodligen ske i Veddige.

Vivab har också lämnat besked om att avloppsreningsverket har ”trimmats” för att klara såväl Varbergs bostads nya bostäder vid Björkholmsvägen/Kullavägen, som planerade bostäder på Ramstorp/Grönelid.

Säg den mark i Varbergs kommun som inte ligger på gammal havsbotten och nyproduktionspriser torde nog gälla oavsett var man ska nyproducera bostäder (Varberg, Bua m fl).

Dessutom finns det ett stort och passande markområde på Vabrännaområdet, som kommunen själva äger och där det har talats om nybyggnation i decennier.

Är det kanske dags att byta ut ledningen för Varbergs bostad, för att få en ändring till stånd? Och kommunens vackra devis om att ”hela kommunen ska leva”, får sig en riktig törn när sådana här besked lämnas av kommunens eget bostadsbolag.

ANNONS

Det finns bara ett ord för hur denna fråga har hanterats under flera decennier – skandal – och på denna inslagna väg verkar man vilja fortsätta även framledes.

Sten Unosson

LÄS MER:Varbergs bostad lägger ner sina planer på nya bostäder i Veddige

ANNONS