Varbergs Bostad är ett bolag med god ekonomi som dessutom har gynnats under många år av det låga ränteläget som varit, skriver Hyresgästföreningen.
Varbergs Bostad är ett bolag med god ekonomi som dessutom har gynnats under många år av det låga ränteläget som varit, skriver Hyresgästföreningen.

Varbergs Bostad är inte ett bolag i kris – tvärtom

Det är varken oansvarigt eller konstigt att vi säger nej till att gå med på en hyreshöjning på 6,6 procent.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|
|

Svar

på ”Hyresgästföreningen försöker blanda bort korten”

När man läser Varbergs Bostads svar låter det som ett bolag i kris, som kommer att tvingas sälja ut lägenheter om de inte får den saftigaste hyreshöjningen på mycket länge. Det stämmer inte alls överens med den verklighet vi ser. Det är heller inget som bolaget kunnat visa på under förhandlingarna. Tvärtom är Varbergs Bostad ett bolag med god ekonomi som dessutom har gynnats under många år av det låga ränteläget som varit.

Utifrån det är det varken oansvarigt eller konstigt att vi säger nej till att gå med på en hyreshöjning på 6,6 procent. Det hyresförhandlingssystem som vi har i Sverige bygger på att två parter sätter sig ner och förhandlar lokalt. Vår uppgift är att företräda hyresgästerna och då kan vi inte acceptera att de ska ta den stora smällen när den ekonomiska situationen nu har blivit tuffare.

ANNONS

Vi vänder oss inte mot att det finns en tvistelösningsinstans. Det vi är besvikna över är att allmännyttiga bolag, som har ett stort samhällsansvar, använder systemet för få ut varenda möjlig krona samtidigt som vi vet att många hyresgäster har svårt att få ihop ekonomin. Vi upplever dessutom bolaget inte har gjort någon större ansats för att komma överens lokalt. Tyvärr har vi sett att flera allmännyttiga bolag har valt att gå samma väg. Vi tycker att begreppet allmännytta, nytta för alla, borde innebära ett större ansvar än så.

Trepartsöverenskommelsens syfte var att skapa förutsättningar att underlätta förhandlingarna genom att ha gemensamma faktorer att titta på under förhandlingarna. Vi står absolut upp för den överenskommelsen. Men låt oss vara tydliga – ingenstans i trepartsöverenskommelsen står det att det ska bli en räknesnurra som ska komma fram till en siffra.

Vår svenska modell bygger på att det ska finnas balans mellan två parters olika intressen. Det bygger på att parterna förhandlar med varandra. Därför är det positivt att Varbergs Bostad öppnar upp för att fortsätta samtalen, men då behöver bolaget också ge det en ärlig chans och ta tillbaka ärendet från Hyresmarknadskommittén.

Göran Henriksson

ordförande i Hyresgästföreningen Varberg

Sofi Bringsoniou

ANNONS

förhandlingschef Hyresgästföreningen region Västra Sverige

ANNONS