Varberg har nu en bra utgångspunkt för att öka cyklandet och minska bilåkandet, något som behövs om vi ska nå klimatmålen, skriver insändarskribenten.
Varberg har nu en bra utgångspunkt för att öka cyklandet och minska bilåkandet, något som behövs om vi ska nå klimatmålen, skriver insändarskribenten. Bild: Hasse Holmberg / TT

Varberg – en bra cykelstad

Hälften av alla bilresor i stan kan ersättas av cyklande.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|
|

Varje år gör Cykelfrämjandet en ”kommunvelometer” där man mäter och poängsätter hur kommunerna arbetar med bland annat cykelinfrastruktur och cykelpolitik för att öka cyklingen. I år kom Varberg på tredje plats av 54 deltagande kommuner, och bland mellanstora kommuner kom Varberg på förstaplats!

Kommunvelometern ger också konkreta råd till kommunerna om hur arbetet kan utvecklas vidare, för att öka förutsättningarna för kommuninvånarna att cykla på ett tryggt och smidigt sätt. För Varbergs del ger man bland annat följande råd:

” Något som kommunen skulle kunna satsa ytterligare på är åtgärder för att främja kombinerad mobilitet mellan cykling och kollektivtrafik. Detta ger goda förutsättningar för hållbart resande med flera färdmedel i kombination. Sett till att kommunen i framtiden investerar i samma grad som under 2022 och genomför fler åtgärder på området, har Varberg goda möjligheter att ytterligare öka sina poäng inom delområdet.”

ANNONS

Varberg har nu en bra utgångspunkt för att öka cyklandet och minska bilåkandet, något som behövs om vi ska nå klimatmålen.

Det är underbart att se allt fler cyklar, både vanliga cyklar, elcyklar och lådcyklar med barn eller djur, som susar förbi långa bilköer och slipper leta parkeringsplats. Hälften av alla bilresor i stan kan ersättas av cyklande, till förmån både för klimatet och den egna ekonomin!

Elisabeth Hagberg

Cykelfrämjandet

ANNONS