Våra elpriser påverkas av den europeiska marknaden, påpekar Glenn Wahle.
Våra elpriser påverkas av den europeiska marknaden, påpekar Glenn Wahle. Bild: Karl af Geijerstam

Våra elpriser påverkas av den europeiska marknaden.

Det stora effektöverskottet i söder gör elexporten möjlig.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|
|

Svar

på ”Elpris under radarn”

Per Eriksson hävdar i en insändare att Sverige har ett dysfunktionellt elsystem och antyder att elpriset Falkenberg (i SE4) jämfört med Varberg (i SE3) en längre tid under maj och juni varit 9 gånger högre.

Studerar vi den europeiska elmarknaden under andra kvartalet i år så får vi fram att elpriset i SE3 legat på ca 46 €/MWh och i SE4 på ca 72 €/MWh. Dvs mycket långt ifrån den skillnad på 9 gånger som Eriksson hävdar. Snarare är det knappt 1.6 gånger.

Och vid en jämförelse ser vi att elpriserna i andra områden nära SE4 och kontinenten ligger högre än i SE4 under andra kvartalet. I södra Norge (NO2) var det ca 82 €/MWh, i Danmark (DK1) ca 87 €/MWh, i Litauen ca 80 €/MWh. Och detta beror i sin tur på att priserna på kontinenten ligger ännu högre. I Frankrike på ca 91 €/MWh, i Tyskland på ca 92 €/MWh och i Polen på ca 115 €/MWh under andra kvartalet i år. Och priserna på kontinenten påverkas av högt pris på fossila bränslen. Det vi ser är hur elpriserna i hela Europa påverkar varandra. Att Sverige påverkas beror på att vi är en del av den europeiska marknaden.

ANNONS

Fram till v. 24 har vi nettoexporterat ca 13.8 TWh och av detta har ca 8.4 TWh (drygt 60%) exporterats till länder öster, väster och söder om SE4, dvs Litauen, Polen, Tyskland och Danmark. Det är alltså det stora effektöverskott vi har i vårt elnät i söder som gör denna stora elexport möjlig. Förra året var exporten från Sverige Europas största och ca 50% gick i utlandskablar från SE4. Tyvärr gör detta att priserna i Sverige påverkas uppåt och fr.a. i SE4.

Exakt samma prismekanism har vi kunnat se drabba priset på trävaror när det blivit virkesbrist på världsmarknaden p.g.a. skadedjursangrepp i kanadensiska skogar eller stopp i trävaruleveranser österifrån p.g.a. Ukrainakriget. Vi har inte ont om skog i vårt land men påverkas av världsmarknaden. Det är så en marknad med handel av varor och energi fungerar.

World Energy Council har flera år i rad rankat det svenska energisystemet som nummer 1 i världen.

Glenn Wahle

LÄS MER:Elpris under radarn

ANNONS