Med svindlande hastighet har det nu blivit aktuellt att gå med i NATO, skriver debattören.
Med svindlande hastighet har det nu blivit aktuellt att gå med i NATO, skriver debattören. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Vapenskrammel leder till vapenskrammel

Även om det må finnas synpunkter på den svenska neutraliteten, exempelvis under andra världskriget, har den varit en grundbult under lång tid, skriver Christian Lindbäck.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
|

Sverige har de senaste åren uppgraderat sitt luftvärn genom inköp av robotsystemet Patriot från USA för ett tvåsiffrigt antal miljarder. Pengar som hade kunnat användas till samhällets ryggrad som dagligen utbildar våra unga, vårdar sjuka och skadade samt tar hand om våra äldre. Sverige ämnar nu höja försvarsanslagen till två procent av bruttonationalprodukten (BNP) vilket innebär att försvaret årligen ska få över 100 miljarder kronor i anslag. Pengar som bland annat kommer att användas till utrustning som på sinnrika sätt dödar fienden, dvs. människor.

Med svindlande hastighet har det också blivit aktuellt att gå med i NATO. Vet vi, som valt våra politiker, vad detta innebär? Har vi ens tagit en titt på kartan och konstaterat hur militäralliansen NATO med sina 30 medlemsländer, vari USA ingår, geografiskt ser ut i förhållande till Ryssland? På temat hoppas jag innerligt att Ukraina inte använts som en spelpjäs i västs ambitioner och sedan blivit offrade.

ANNONS

Vad skulle hända om Ryssland placerade vapen nära den amerikanska gränsen? Faktum är att så var fallet under en kortare period 1962 vilket kom att kallas Kubakrisen. USA var beredda att gå i krig och de ryska vapnen på Kuba blev inte långvariga…

En konflikt kan inte ta slut så länge vi hatar ”motståndaren”. För att komma dithän behöver vi förstå den andre. Förstå på riktigt. Sitta ner och lyssna. Beakta kulturen och historiken, med dess månghövdade aspekter, fram till nu. Vi behöver tänka själva och inte enögt lyssna på en part. I vägen för att lösa, och undvika, konflikter står ofta människans ego.

Det hade varit handlingskraftigt och ansvarsfullt att göra klart att något svenskt NATO-medlemskap inte är aktuellt. Även om det må finnas synpunkter på den svenska neutraliteten, exempelvis under andra världskriget, har den varit en grundbult under lång tid. Ska vi nu ge efter för rådande vindar och kasta bort detta? Om vi tror på fred på jorden kan vi inte gå med i NATO, inte köpa in vapen och inte exportera vapen. Det finns bara en väg att gå: nedrusta! Vilka fantastiska ringar på vattnet som skulle skapas om Sverige går i bräschen för en nedrustning. Nu skapas dessvärre en annan typ av ringar på vattnet. Vapenskrammel leder till vapenskrammel som leder till vapenskrammel.

ANNONS

Christian Lindbäck

ANNONS