I vanlig ordning när lagförslag läggs fram för att stärka rättigheterna för hbtqi-personer så slår kristdemokrater och sverigedemokrater bakut, skriver Christofer Bergenblock (C).
I vanlig ordning när lagförslag läggs fram för att stärka rättigheterna för hbtqi-personer så slår kristdemokrater och sverigedemokrater bakut, skriver Christofer Bergenblock (C). Bild: Johan Nilsson/TT

Välkommen förändring av könstillhörighetslagen

Den nya lagstiftningen är inte särskilt dramatisk och den berör inte särskilt många människor, men den är oerhört viktig för dem den berör, skriver Christofer Bergenblock (C).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|

Under torsdagen (4/4) fattade socialutskottet äntligen beslut om förslaget till ny könstillhörighetslag och den 17 april ska den nya lagen klubbas i kammaren. Det övergripande syftet med lagförändringen är att stärka människors rättighet att vara den man är och att respekteras för det valet.

Lagförslaget innebär att processen för att byta juridiskt och medicinskt kön skiljs ifrån varandra, att det ska bli enklare att få en annan könsidentitet registrerad i folkbokföringen och att gränsen för att byta juridiskt kön sänks till 16 år. Det här är en förändring som efterfrågats under mycket lång tid och som redan tillämpas i flera av våra grannländer.

ANNONS

Det här är en viktig reform för många transpersoner som lever i fel kön och som i dag tvingas genomgå mycket långa utredningsprocesser kring könsdysfori för att kunna göra ett juridiskt könsbyte eftersom det i dag även hänger ihop med medicinskt könsbyte. Detta innebär ett stort lidande för många personer vilket i sin tur leder till depressioner, självskadebeteende och suicidförsök. Inte minst är det många unga som är drabbade.

I vanlig ordning när lagförslag läggs fram för att stärka rättigheterna för hbtqi-personer så slår kristdemokrater och sverigedemokrater bakut. Noterbart är att både KD och SD har motverkat i stort sett varje enskild reform i riksdagen och EU-parlamentet som har handlat om att stärka rättigheterna för hbtqi-personer. Under senare år har man även kunnat ta del av SD:s arbete för att hala prideflaggan runt om i Sverige och för att stoppa sagoläsande dragartister på biblioteken.

Många av de villfarelser som KD och SD försöker sprida kring den nya könstillhörighetslagen saknar förankring i verkligheten och har inte inneburit några påtagliga problem i grannländerna. Partierna låtsas att det är av omsorg om transpersonerna som man vill stoppa lagen, men i verkligheten handlar det om fördomar. Detta följer samma mönster som när man tidigare misstänkliggjort homosexuella i samband med införande av lagstiftningen kring partnerskap, giftermål, adoption och inseminering.

ANNONS

Ifrån Centerpartiets sida välkomnar vi den nya lagen eftersom vi tror på individens rättighet att få vara sig själv. Den nya lagstiftningen är inte särskilt dramatisk och den berör inte särskilt många människor, men den är oerhört viktig för dem den berör. Den enda som verkligen vet vilken könsidentitet man bär på är faktiskt den enskilda individen. Och det måste vi respektera.

Christofer Bergenblock (C)

riksdagsledamot, Halland

ledamot av socialutskottet

ANNONS