Precis som det är vår skyldighet att se till att vi har tillräckligt med platser när antalet barn ökar, är vi också skyldiga att anpassa antalet platser när det blir färre barn, skriver insändarskribenten.
Precis som det är vår skyldighet att se till att vi har tillräckligt med platser när antalet barn ökar, är vi också skyldiga att anpassa antalet platser när det blir färre barn, skriver insändarskribenten. Bild: Malin Strandberg

Vad vi får för pengarna är det viktigaste!

Varberg står nu inför en ny utmaning där antalet barn i förskolan kommer att minska de kommande åren.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|

Svar

på ”Är pengar viktigare än våra barn?”

Jag vill börja med att förtydliga att stängningen av Mossvägens förskola inte har något med bristande kvalitet att göra, alla förskolor i Varbergs kommun håller en hög kvalitet i undervisningen.

Varberg står nu inför en ny utmaning där antalet barn i förskolan kommer att minska de kommande åren. Precis som det är vår skyldighet att se till att vi har tillräckligt med platser när antalet barn ökar, är vi också skyldiga att anpassa antalet platser när det blir färre barn.

Vi måste helt enkelt hushålla med våra resurser! Det handlar både om de ekonomiska, men kanske framför allt om de personella resurserna. I dessa situationer måste politiken våga ta de tuffa besluten för att säkerställa att verksamheten framåt också har tillräckligt med vuxna med adekvat utbildning. Då blir de 2,7 miljonerna som nämnden sparar på nedläggningen av Mossvägen, fyra fler vuxna i verksamheten. Alternativet hade alltså varit att behålla verksamheten, men minska personalen, det tycker vi i Varbergsalliansen inte är att ta ansvar och hushålla med våra resurser.

ANNONS

De beslut vi tar i politiken får konsekvenser och då är det viktigt att vi förstår dem, så att vi kan väga konsekvenserna av att fatta beslutet mot konsekvenserna av att inte fatta det. Socialdemokraternas förslag, i samband med att förskole- och grundskolenämnden tog budgetbeslutet för 2024, att minska den förvaltningsövergripande administrationen med 6 miljoner och föra över dessa pengar till personalresurser närmast barn och elever, sa vi i Varbergsalliansen nej till. En av de konsekvenser vi såg av ett sådant beslut var att vi skulle flytta mer administrativa arbetsuppgifter till våra pedagoger, det leder inte till mer resurser närmast barn och elever. Det betyder inte att vi sitter stilla och inte gör något, just nu pågår en genomlysning av organisationen för att på så sätt se hur vi kan effektivisera arbetet och på så sätt flytta mer resurser närmare våra barn och elever, men att göra det utan att veta konsekvenser blir inte bra.

David Sandrén (M)

ordförande förskole- och grundskolenämnden

LÄS MER:Är pengar viktigare än våra barn?

ANNONS