När planerna ändrades, från Varbergsskalan 3-4 våningar, till 6-7 våningar, ändrades priset på marken med cirka 115 miljoners högre värde, skriver debattören.
När planerna ändrades, från Varbergsskalan 3-4 våningar, till 6-7 våningar, ändrades priset på marken med cirka 115 miljoners högre värde, skriver debattören. Bild: Annika Karlbom

Vad är värdet av Västerport när projektet växte på höjden?

Det är väldigt mycket pengar som har tillskapats exploatörerna under den krokiga utvecklingsresan som projektet Västerport har tagit, skriver Thomas Ericsson.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|

Hur stor har värdestegringen på tomterna i Västerport blivit, när man gick från ca 3-4 våningar till 6-7 våningars byggnadshöjd och hur är vinstsituationen för exploatörerna?

Ekonomin har nämnts i vaga ordalag, så här kommer ett försök till klarläggande med tillhandahållna siffror från samhällsutvecklingskontoret. Allt detta oräknat hotellproblematiken som tycks leva ett helt eget liv.

När planerna ändrades, från Varbergsskalan 3-4 våningar, till 6-7 våningar, ändrades priset på marken med cirka 115 miljoners högre värde. Detta får nu exploatörerna betala för i en ökad byggrätt. Kommunens inkomstökning på cirka 115 miljoner får minskas med alla de kostnader som har tillkommit under perioden; överklaganden mm. Finns det kvar 100 miljoner eller mindre?

ANNONS

Men blir det bara en ökad kostnad för exploatörerna då de måste betala mer för marken, när exploateringen ökar från 250 lägenheter till 500 lägenheter i området?

Det är i storleksordningen cirka 20 000 kvadratmeter bostadsarea som kan inrymmas i de tillkommande våningsplanen och detta kommer att generera en ökad vinstmarginal på i storleksordningen 400 miljoner kronor. Från detta måste naturligtvis dras ökade kostnader för markförvärv, kapitalkostnader och andra ökade exploateringskostnader.

Exploateringen av Västerport kommer att åstadkomma stor efterfrågan samt i och med detta höga prisnivåer; både för bostadsrätter och hyreslägenheter. Kanske blir det i slutändan kvar drygt dubbelt så mycket som kommunen fick för den ökade byggnadsrätten; kanske 200-250 miljoner? Det finns troligen lika mycket i redan skapade vinstmedel från lägre våningars byggnation?

Det är väldigt mycket pengar som har tillskapats exploatörerna under den krokiga utvecklingsresan som projektet Västerport har tagit. Så stora vinstmarginaler kan även riskera frestelser och oegentligheter under färden.

För cirka 100 miljoner i ”silverpengar” säljs Varbergs karaktär, identitet och särart ut av kommunens ledande tjänstemän och politiker. Exploatörerna kan inkassera mångdubbel vinst med sin byggnation och alla vi andra som bor i Varberg förlorar en del av stadens innersta själ och historia.

Det finns mycket att reflektera över inför kommande etapper.

ANNONS

Thomas Ericsson

Arkitekt SAR/MSA

ANNONS