Varbergs kommun ska inte bara göra vad vi tror oss kunna göra för klimatet utan vad vi måste.
Varbergs kommun ska inte bara göra vad vi tror oss kunna göra för klimatet utan vad vi måste. Bild: Henrik Montgomery/TT

V har motionerat om en kommunal koldioxidbudget

Det är dags att visa att vi menar allvar.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|
|

Svar

på ”Utlys nödläge för klimatet i Varbergs kommun

De mål och inriktningar som antagits för hållbarhetsarbetet i Varbergs kommun 2017–2025 är mycket lovande. Men vi har en bra bit kvar och har inte tagit de nödvändiga politiska besluten för att tillsammans skapa ett uthålligt samhälle och göra Varberg till ett föredöme och en inspirationskälla i hållbarhetsarbetet. Precis som Ljungqvist m.fl. skriver i sin insändare är det dags för Varbergs politiker att visa att vi menar allvar. I insändaren efterlyses också bland annat aktivt ledarskap i klimatfrågan, att vi ska erkänna nödvändigheten av genomgripande politiska åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen och att vi ska identifiera vad Varberg måste göra. Vänsterpartiet Varberg instämmer i detta och har också lagt förslag som svarar mot dessa krav.

ANNONS

Vänsterpartiet har motionerat om att vi ska ta fram en kommunal koldioxidbudget för Varberg. Med begreppet koldioxidbudget avses att det finns ett begränsat globalt utsläppsutrymme för att hålla oss inom en viss global medeltemperatur. Syftet är att räkna fram vår del av den globala koldioxidbudgeten. Det finns metoder för att göra detta på ett rättvist sätt sett till konsumtionsmönster, resvanor, näringslivsstruktur och så vidare. Varbergs kommun ska inte bara göra vad vi tror oss kunna göra för klimatet utan vad vi måste. Med andra ord ska Varbergs kommun inte lägga ribban lägre än att vi lever upp till de krav som Parisavtalet ställer avseende åtagandet att begränsa den globala temperaturökningen. Vi har redan föreslagit fullmäktige att anta detta som ett prioriterat mål för den kommande fyraårsperioden.

Lars-Åke Erlandsson (V)

Kajsa Lissel (V)

LÄS MER:Varberg bäst i Halland på miljö

ANNONS