Nato-kostnaden skulle utgöra cirka 0,5% av hela försvarsbudgeten, skriver insändarskribenten.
Nato-kostnaden skulle utgöra cirka 0,5% av hela försvarsbudgeten, skriver insändarskribenten. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Två länder har inte lämnat besked om Nato – de har inte sagt nej

Nato-kostnaden skulle utgöra cirka 0,5% av hela försvarsbudgeten. Högst marginellt således.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland||

Svar

på ”Sverige bör dra tillbaka sin ansökan till Nato”

Bengt Åke Salsgård anser att Sverige ska återta Nato-ansökan. Sveriges snabba omsvängning i Nato-frågan beror på Rysslands anfallskrig mot Ukraina samt ockupation av delar av landet.

Salsgård skriver: “Alla nationer som kan yttra sig, har sagt ja. Två länder har sagt nej, eller dragit ut på sina svar.” Alla Nato-medlemmar kan och ska yttra sig om nya medlemskap. Alla länder har nu sagt ja utom två som ännu inte lämnat besked. De har inte sagt nej.

Salsgård hävdar att större delen av arabvärlden anser att svensk lagstiftning är felaktig (ex. sociallagstiftningen) och menar att arabländer bränt svenska flaggor. För det första har inga länder bränt flaggor, däremot har delar av befolkningen blivit mycket upprörda. Det som främst orsakat denna upprördhet är koranbränningarna. Dessa har i sin tur inte utförts av Sverige men av personer som vill provocera muslimer. Ledande SD-företrädare har uttryckt att det borde brännas ännu fler koraner.

ANNONS

Salsgård nämner Turkiets strävan efter EU-medlemskap: “Jag kan inte se Turkiet som en fullvärdig medlem inom EU. Arabländerna har alldeles för annorlunda syn på västerländska rättigheter.” För det första är EU och Nato två olika organisationer. För det andra visar Salsgård ignorans när han menar att Turkiet skulle ha en annorlunda syn på västerländska rättigheter för att det är ett så kallat arabland. Turkiet är inte ett arabland!

Salsgård anser att “Nato-pengarna bör användas för att rusta upp Sverige.” Ett Nato-medlemskap skulle kosta 600-700 miljoner per år. Regeringen föreslår att försvarsbudgeten ska öka till 119 miljarder. NATO-kostnaden skulle utgöra ca 0.5% av hela försvarsbudgeten. Högst marginellt således.

I Israel-Palestina-frågan menar Salsgård att fientligheter mot Israel inte ska accepteras. Det är oklart vad Salsgård anser om fientligheter mot Palestina. Salsgård skriver att en lösning ska krävas av parterna.

Vägen till fred förutsätter att Israels ockupation, apartheid-förtryck och etniska rensning i Palestina upphör.

Glenn Wahle

LÄS MER:Sverige bör dra tillbaka sin ansökan till Nato

ANNONS