Trots nedlagd kärnkraft, störst elproduktion någonsin

Att jag påstått att elpriset sjönk tack vare att man stängde Ringhals 2 är ett påhitt.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland||

Svar

på ”Elpriset gick upp när Forsmark nödstoppade sina reaktorer”

Mats Dahlbom visar i en insändare 12/5 att han inte inser vad det han själv skriver och redovisar innebär. Den 29/4 visade Dahlbom tydligt i diagram att elpriset 2020 blev lägre än det var åren innan. Detta är fakta, inte ett påstående av mig eller av Dahlbom själv. Ringhals 2 var i drift 2019 men stängt 2020. Alltså sjönk elpriset 2020 trots stängningen av Ringhals 2. Även detta är fakta och inget påstående av mig.

Att jag påstått att elpriset sjönk tack vare att man stängde Ringhals 2 är ett påhitt från Dahlboms sida. Elprisnedgången berodde på många faktorer som t.ex. minskande efterfrågan på el under pandemin och extremt god tillrinningsenergi i våra vattenmagasin. Elpriset sjönk alltså trots att en reaktor stängdes, inte tack vare.

ANNONS

Nu i slutet av april gick elpriset upp efter 26/4-incidenten men inte enbart i SE4. Det gick upp i hela landet och i Norge, Finland, Danmark och Baltikum. Det mer eller mindre ögonblickliga tappet av produktion på drygt 2 GW från två reaktorer i Forsmark, som då inte kunde bidra till effektbalansen eller frekvensregleringen, gjorde att man fick starta dyr reservkraft i form av gasturbiner. Men elpriset var faktiskt lika högt en dryg vecka tidigare då de båda nödstoppade Forsmarksreaktorerna var i normal drift och ingen gaskraft användes i Sverige. Elpriset hade då höjts med 124% från en vardag till nästa.

Dahlbom tycks vara förvånad över att inte den minskade kärnkraftproduktionen påverkat de elprishöjningar vi sett och blundar då för det faktum att svensk elproduktion ökat trots att kärnreaktorer stängts. 2022 hade vi den största elproduktionen någonsin i vårt land, 170 TWh. Och detta trots att Ringhals 4 stod still nästan fem månader. Backar vi 10 år till 2013 då vi senast hade 10 reaktorer i drift så var elproduktionen 149 TWh. Och 1999 då vi hade 12 reaktorer i drift var produktionen 151 TWh.

Att det politiska högerfältet är okunnigt vad gäller elprisfrågan är Dahlboms konstaterande och inte mitt. Men jag håller med!

ANNONS

Glenn Wahle

ANNONS