Det räcker inte att stå på Pride i Varberg och hylla allas lika värde. Det behövs handlingskraft också, skriver insändarskribenten.
Det räcker inte att stå på Pride i Varberg och hylla allas lika värde. Det behövs handlingskraft också, skriver insändarskribenten. Bild: Håkan Johansson

Tragiska svar på viktiga frågor!

Det räcker inte att stå på Pride i Varberg och hylla allas lika värde. Det behövs handlingskraft också!

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|

Det är tydligt att Varbergsalliansen inte gör tillräckligt för HBTQIA+ personer! Det framkom i senaste fullmäktige. Tragiskt nog får man bara vad jag kallas förvaltningssvar att man gör ditt och datt men när det kommer till kritan visas det att absolut ingenting görs. Jag satt själv i förskole- och grundskolenämnden i förra mandatperioden där vi faktiskt tog tag i frågan om satsningar på elevhälsan och HBTQIA+personer genom att man fick gå en utbildning för att öka kunskapen i dessa frågor. Det gav ett bra resultat och positiv respons från de som gick den. Det ökade kunskapen och visar att kommunen med små medel kan nå ett mer positivt och inkluderande Varberg.

ANNONS

Nu när SD är med och styr med M, KD, L och Varbergspartiet glöms det viktiga arbetet bort. Det visas tydligt i svaret jag fick av Tobias Carlsson (L) och David Sandrén (M). Man pratar enbart om normer och normkritik vilket inte har med saken att göra. Om vi vill att Varberg ska vara en livsplats för alla så måste en satsning ske – inte bara i skolan utan i hela Varberg!

Jag har levt under paraplybegreppet i hela mitt liv och vet vilket hat och vilka slagord som drabbar oss människor som inte lever det heteronormativa livet. Det räcker inte att stå på Pride i Varberg och hylla allas lika värde. Det behövs handlingskraft också!

Dags att ta ansvar och hålla sitt löfte för HBTQIA+ personer i Varberg!

Victor Hermansson (S)

ANNONS