Låt det vara tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, till exempel ris, kvistar och grenar! Det är mitt och Centerpartiets förslag, skriver insändarskribenten.
Låt det vara tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, till exempel ris, kvistar och grenar! Det är mitt och Centerpartiets förslag, skriver insändarskribenten. Bild: Junge

Tillåt eldning av ris och grenar i trädgården!

Regeringen behöver göra om och göra rätt. Under tiden rättar vi till det vi kan i Varberg.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg||

Låt det vara tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, till exempel ris, kvistar och grenar! Det är mitt och Centerpartiets förslag.

Jag menar att Naturvårdsverket feltolkat lagen och att vi politiskt ska ta tillbaka frågan vilket vi också har rätt till. Vår egen frihet i Sverige begränsas och kritiken mot EU:s regler ökar när det borde vara tvärtom. Regeringen behöver göra om och göra rätt. Under tiden rättar vi till det vi kan i Varberg och tillåter eldning!

Jag har lämnat in ett initiativärende till Miljö och hälsoskyddsnämndens möte den 30 maj angående eldning. Jag tycker att förvaltningens bedömning av förbud mot eldning av trädgårdsavfall är för omfattande. Att hantera dispenser för offentliga tillställningar, men inte privatpersoner, är både byråkratiskt och kostsamt. Vi behöver bygga förtroende för myndigheter och politiker, inte bygga murar och förakt.

ANNONS

Att förbjuda eldning vid trädgårdsstädning har aldrig varit EU:s avsikt. Ett direktiv ska implementeras i svensk lagstiftning av regeringen. Naturvårdsverket har övertolkat direktivet och regeringen hänvisar till att det är upp till kommunerna. Svaret från miljöminister i sittande regering var att en utredning är tillsatt som ska se hur myndigheten har tolkat lagen. Till dess uppmanas vi att ta politiska beslut i varje kommun. Rörigt värre.

Karin Warefelt (C)

ledamot i Miljö och hälsoskyddsnämnden

ANNONS