Missa inte chansen till detta helhetsgrepp för stationsområdet uppmanar skribenten.
Missa inte chansen till detta helhetsgrepp för stationsområdet uppmanar skribenten. Bild: Dick Gillberg

Tänk på området kring nya resecentrum i Varberg

Det känns inte bra att som första etapp vara bunden av ett förslag med bostäder, som togs fram för cirka 25 år sedan.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|

Den statliga investeringen i järnvägen av tunnel och med ny stationsbyggnad i ett centralt område ger anledning till att fundera över hur marken i anslutning till detta resecentrum skall planeras och bebyggas. Därför bör marken både väster och öster om detta resecentrum vara studerad i en översiktsplan, som inte bara tillgodoser stationens behov för parkering, busshållplatser, taxi m.m utan bedömer vilka verksamheter, som med fördel bör lokaliseras till detta unika område.

Det känns inte bra att som första etapp vara bunden av ett förslag med bostäder, som togs fram för cirka 25 år sedan. Senare kompletterat med läge för hotell. Det känns heller inte bra att markägare i området redovisar sina bostadsprojekt, innan denna översiktliga planering kommit på plats.

ANNONS

Kommunen har haft och har en god tillväxt och utveckling och därför är det viktigt att detta område också kan ge plats för egna aktiviteter. Det kan gälla utbildning, kultur och för turismen. Som exempel på utbildningsområdet skulle en ny gymnasieskola med fördel kunna förläggas hit. Campus är viktig och bedöms få allt fler utbildningsuppgifter och därmed behov av ytterligare lokaler. För kulturen skulle en större lokal för musik, teater, föreläsningar m.m här få ett utmärkt läge. Turismen är viktig för kommunen och insatser för den borde få avtryck här. Därför bör strandpromenaden fortsätta mot Naturum och kombineras med aktiviteter både för turister och för oss som bor här.

Slutord: Kommunen – missa inte chansen till detta helhetsgrepp på ett viktigt centralt område – det finns tid för det.

Åson

ANNONS