Sverige, Moldavien och Schweiz är de enda länderna i Europa som Ryssland redan idag kan angripa utan att riskera ett globalt kärnvapenkrig, skriver insändarskribenten.
Sverige, Moldavien och Schweiz är de enda länderna i Europa som Ryssland redan idag kan angripa utan att riskera ett globalt kärnvapenkrig, skriver insändarskribenten. Bild: Adam Ihse/TT

Tänk om vargen kommer

Att den nuvarande regeringen och försvarsmakten skriker hysteriskt om krigsfaran är en grov förvanskning av ett nödvändigt budskap.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|

Svar

på ”Att ropa vargen kommer – om hysterisk info”

I september 1938 kom Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain tillbaka till London från en konferens med Tyskland i München. Han hade övertygats om att det inte fanns någon risk för krig med Tyskland. Britterna trodde på honom och krigsförberedelserna blev fortsatt svaga. Mindre än ett år senare anföll Tyskland Polen och andra världskriget var ett faktum. Storbritannien och Tyskland var i krig och folket var chockat. Två månader senare anföll Sovjet Finland. Men erfarenheterna från 1918 gjorde att finnarna aldrig litat på Sovjet och mentalt förberett sig på krig. Genom att ständigt vara beredd på vargens beteende vann demokraterna i Finland kriget.

ANNONS

I Sverige påstod Per Albin Hansson att "vår beredskap är god". Alla, inklusive Per Albin själv och tyskarna visste att detta var en lögn. Sverige undkom en tysk invasion bara genom att göra stora eftergifter till Tyskland. Detta är en skamfläck på Sveriges rykte och har aldrig förlåtits av våra krigsdrabbade grannar. Att Per-Albinregeringen agerade sansat och återhållsamt är en skönmålning på episk nivå.

Att den nuvarande regeringen och försvarsmakten skriker hysteriskt om krigsfaran är en grov förvanskning av ett nödvändigt budskap. Kritiken är farligt då den används aktivt av den ryska propagandan och den ryska krigsstrategin för att visa ett vi inte står eniga emot Ryssland. Sverige, Moldavien och Schweiz är de enda länderna i Europa som Ryssland redan idag kan angripa utan att riskera ett globalt kärnvapenkrig. Nato kommer inte att hjälpa oss mer än det hjälper Ukraina och med Trump vid makten i USA kommer stödet att minska. Om vår regering beskrivs som hysterisk, lyssna på Estland, ett Natoland? Där säger man klart att om Ukraina faller har vi ett nytt storkrig i Europa om 3-5 år. Ryssland kommer då att gå vidare och då är sannolikheten för kärnvapen högst påtaglig. En regering som inte tydligt klargör denna risk ger redan nu upp för Ryssland. Som historien visar måste man ibland ropa ett vargen kommer!

ANNONS

Göthe Wallin

ANNONS