Prioritera snarast utbyggnad av fossilfri kraftproduktion, vindkraft, kärnkraft och vattenkraft, skriver insändarskribenten.
Prioritera snarast utbyggnad av fossilfri kraftproduktion, vindkraft, kärnkraft och vattenkraft, skriver insändarskribenten. Bild: Heiko Junge

Sverige behöver en ny energipolitik

Nu gäller det att fokusera på framtiden.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland||

Usch, Busch – det är nu dags att investera, prestera och leverera !

Lova runt och hålla tunt verkar vara din melodi, dessvärre.

Det är nu dags att steppa upp och börja regera och leverera.

Sverige behöver en ny energipolitik som snarast säkerställer samhällets behov av energi. Under många år har beslutsfattare i regering och riksdag underminerat svensk energiproduktion.

Helt klart behövs kortsiktigt elstöd från staten men det är inte lösningen på lång sikt gällande problemet med bristande tillgång på energi och el.

Nu gäller det att fokusera på framtiden – utan att skylla på vem som skapat detta dåliga läge för svensk elproduktion. Vi behöver bli självförsörjande på energiproduktion – som vi var tidigare.

ANNONS

• Prioritera snarast utbyggnad av fossilfri kraftproduktion, vindkraft, kärnkraft och vattenkraft.

• Uppmuntra små elkraftsägare att utveckla och modernisera sina lokala kraftverk. Vid behov ge statliga subventioner om detta krävs för att möjliggöra detta.

• Återstarta nerlagda kärnkraftverk – fullt möjligt om man vill. Vid behov behövs statliga ekonomiska garantier till Vattenfall mfl.

• Ta bort den extra skatten som kärnkraftsproduktionen belastats med.

• Anmoda att Svenska kraftverk påskyndar överföringskapaciteten från norr till syd säkerställs

• Reducera handläggningstiderna /processerna för utbyggnad av kraftöverföring..

• Samhällets Sveriges behov av energi och elkraft behöver vara överordnat i förhållande till enskilda ,organisationer, m fl synpunkter när det gäller beslut.

• De fyra elprisområdena skall avskaffas omgående. Det är inte solidariskt att syd skall betala mer än norr. Detta är ett feltänk!

• Det är för tillfället ok att exportera el till utlandet med marknadspriser, men inte att den svenska befolkningen skall stå för notan då elbolag och staten tjänat stora pengar på detta. Sverige behöver en inhemsk prislista.

Stellan Magnusson

ANNONS