Tanken slår mig hur människors reaktioner skulle ha tett sig i Varbergs tätort om man, som t ex i Veddige, inte byggt en enda lägenhet på snart 50 år, skriver insändarskribenten.
Tanken slår mig hur människors reaktioner skulle ha tett sig i Varbergs tätort om man, som t ex i Veddige, inte byggt en enda lägenhet på snart 50 år, skriver insändarskribenten.

Sveket mot landsbygden

Jag behöver inte gå längre än till mig själv och ”min kamp” och allt positivt bemötande jag fått.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVeddige|
|

Jag tycker att ni politiker och ansvariga tjänstemän borde ta er en funderare kring ovanstående rubrik.

Ni har inte med en enda bokstav bemödat er att kommentera eller svara på mina och andra skribenters insändare och debattartiklar i denna fråga.

Jag önskar att ni hade förmågan att bättre känna in och fånga upp det missnöje och de besvikelser som väldigt många människor på landsbygden känner, trots att kommunen erhållit utmärkelser som ”bästa landsbygdskommun mm”….

Jag behöver inte gå längre än till mig själv och ”min kamp” och allt positivt bemötande jag då fått i form av uppmuntran, tacksamhet, mail, sms, ryggdunkningar, blommor mm. Om ni förstod vidden av allt detta, så skulle ni förmodligen inse att det råder en oproportionerligt stor obalans vad gäller satsningar mellan stad och landsbygd och att människor är väldigt besvikna. Det gäller både investeringar, lyhördhet, intresse, snabbhet, och inte minst återkoppling till oss boende på landsbygden!

ANNONS

Människors intresse för landsbygden har ju visat sig öka under många år i Sverige. Det vore ju klädsamt om även Varbergs kommun tog till sig detta och agerade mera insiktsfullt, som många andra kommuner, t ex Kungsbacka kommun m fl.

Tanken slår mig hur människors reaktioner skulle ha tett sig i Varbergs tätort om man, som t ex i Veddige, inte byggt en enda lägenhet på snart 50 år, inte planlagt någon mark för nya bostäder, eller att man plötsligen inser att reningsverket sätter stopp för all nybyggnation. För att inte tala om varför det måste ta flera år att projektera en mycket måttlig upprustning av simhallen.

Dags för skärpning!

Sten Unosson

ANNONS