Det måste bli självklart att kunna driva företag och bo även vid strandnära områden i fler delar av vårt land, tycker debattörerna.
Det måste bli självklart att kunna driva företag och bo även vid strandnära områden i fler delar av vårt land, tycker debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Strandskyddet blir ofta en bromskloss för landsbygdens utveckling

Lagstiftningen behöver göras om.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|
|

I Sverige finns 42 000 mil stränder, längs kust och sjöar. Dessutom rinner 41 000 mil smala vattendrag genom landet. Men all denna kust och alla dessa sjöar och vattendrag är i dag hårt reglerade av strandskyddslagstiftningen. En förlegad lagstiftning som i dag sätter stopp för människors drömmar om livskvalitet och kommuners visioner och framtidsplaner för lokala, strandnära områden.

För många kommuner, och framförallt landsbygdskommuner, är strandskyddet en viktig fråga. Attraktiva tomter kan vara ett sätt att locka fler att bosätta sig i kommunen. Eller att skapa möjligheter för de ungdomar som en gång flyttat ut för att studera att återvända och slå ner sina bopålar.

ANNONS

Kommuner med milslånga strandremsor kan i dag alltså inte dra nytta av dessa områden på grund av dagens stelbenta lagstiftning. Det måste bli självklart att kunna driva företag och bo även vid strandnära områden i fler delar av vårt land. Det finns många fall där privatpersoner ansökt om dispens från strandskyddet och fått tillstånd beviljat från kommunen, men sedan fått ett nej från länsstyrelsen.

Som lagstiftningen ser ut i dag är den i många fall en stoppkloss för individers framtidsvisioner. Vi måste se till att skapa en lagstiftning som är anpassningsbar och tar hänsyn till att kommunerna runt om i landet har olika förutsättningar och möjligheter. Vår lagstiftning borde skapa och inte begränsa möjligheterna för landets kommuner att utveckla strandnära områden. Lagstiftningen måste göras om så att den inte fortsätter att förhindra kommunernas och landsbygdens utvecklingsmöjligheter. Detta är en viktig frihetsreform för landsbygden och därför har Centerpartiet sett till att en utredning nu är tillsatt för att se över denna lagstiftning.

Denna översyn är i enlighet med vad som står skrivet i Januariavtalet och det är något som Centerpartiet drivit hårt sedan länge. Strandskyddslagstiftningen måste ta hänsyn till att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av landet. Kommunerna måste ges större möjligheter att utveckla strandnära områden. Strandskyddet ska dock fortsatt skydda känsliga stränder, möjliggöra ett tillgängligt friluftsliv och se till att bevara goda levnadsförhållanden för både djur och växter, men det måste bli mer flexibelt. Ett starkt strandskydd behövs i en del områden, men inte i hela Sverige.

ANNONS

Centerpartiet vill nu se en strandskyddslagstiftning som tar hänsyn till landets olika förutsättningar. Där vi ökar det lokala inflytandet och ser till att lagstiftningen inte längre hämmar landsbygdens och människors möjligheter till utveckling.

Kristina Yngwe (C)

landsbygdspolitisk talesperson

Anneli Andelén (C)

oppositionsråd i Falkenbergs kommun

Erling Cronqvist (C)

kommunstyrelsens ordförande i Laholm

ANNONS