Strandnära toaletter forslades bort trots liggande e-förslag

Hur kan ärendet hanteras så här dåligt?

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationFalkenberg||

34 000 kronor betalade Falkenbergs kommun för att köra bort och förstöra fem stycken fullt fungerande och underhållsfria toaletter. Bara kostnaden för destruktion och deponi uppgick till cirka 15 000 kronor. Hur kan kultur-, fritids- och tekniknämnden hantera ett ärende så här dåligt? Trots att en stor folklig opinion och ett liggande e-förslag med 700 underskrifter vidtog man dessa åtgärder. Vad vanns på detta? Man har förstört väl fungerande toaletter, som man nästan kan kalla skadegörelse. Man har retat upp en stor folklig opinion med politikerförakt som resultat. Man säger sig spara 47 000 kronor om året för slopad slamtömning av fem stycke toaletter, vilket för mig verkar helt overkligt.

ANNONS

En hemsk tanke föresvävar mig, tänk om man gjorde bortforslingen och destruktionen bara för att det inte skall finnas några toaletter att bevara när e-förslaget skall behandlas? skulle det vara så har kultur-, fritids- och tekniknämnden gått över alla gränser för hur dåligt man kan hantera ett ärende. Det skulle vara intressant om någon från nämnden kunde bemöta denna insändare utan att blanda in Per Svensson.

Bengt-Arne Andersson

badare

ANNONS