Ingen forskning tyder på att kriminaliteten minskar av att man enbart stoppar människor i fängelse, skriver insändarskribenten.
Ingen forskning tyder på att kriminaliteten minskar av att man enbart stoppar människor i fängelse, skriver insändarskribenten. Bild: Johan Nilsson/TT

Straff borde sättas efter vad som gjorts – inte vem som gjort det

Ingen forskning tyder på att kriminaliteten minskar av att man enbart stoppar människor i fängelse.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|

Regeringens rättspolitik, eller egentligen är det ju Sverigedemokraternas politik, för regeringen har lagt sig platt för dem, siktar mot en enorm ökning av antalet fängelser.

Kriminalvården planerar nu för en utbyggnad från 9 000 till 27 000 fängelseplatser på några få år. Vi ska alltså ha tre gånger så många i fängelse som i dag! Med Tidöpartiernas politik kommer inte ens det att räcka, kanske kommer vi ha 35 000 personer i fängelser om några år.

Tillbaks till 1800-talet med fler interner i varje cell. Det kommer knappast finnas möjligheter till vård eller behandling. De intagna kommer glida djupare in i sin kriminalitet och kommer inte kunna rehabiliteras inför utslussning i samhället.

ANNONS

Ingen forskning tyder på att kriminaliteten minskar av att man enbart stoppar människor i fängelse. Möjligen tillfälligt, men inte på sikt. Jämför USA, där man mött kriminalitet med hårda tag, stoppat hela befolkningsgrupper i hårda fängelser, tillämpat dödsstraff mm. Framgångsrikt? Knappast!

Tänk om man kunde lägga alla dess miljarder kronor på förebyggande åtgärder istället. På skolor, fritidsassistenter, kvarterspoliser, tullare och på sociala insatser.

Regeringen vill även införa dubbla straff för medlemmar i kriminella gäng. Hur ska det gå till? Finns det medlemsregister, medlemskort? Eller ska man leta efter tatueringar, eller kepsar?

Dubbla straff för gängkriminella innebär i praktiken att brott begångna av andra endast straffas hälften så mycket. Betyder det att den man som misshandlar sin fru kommer undan med hälften så långt straff som den som spöar upp en person i ett konkurrerande gäng? Är det riktigt?

Straff borde utmätas i förhållande till vad som gjorts, vilket brott som begåtts. Inte baserat på vem som gjort det. Vad blir Tidö-gängets nästa steg? Strängare straff för invandrare, muslimer?

Johan Risholm (MP)

Falkenberg

ANNONS