Spara inför framtiden!

Fullfölj projektet cykelväg Veddige till Derome och Väröbacka!

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg||

Cykelvägen förbi Syllinge och den korta sträckan mellan Derome och Veddige, som Varbergs kommun glädjande nog tänkte ta ansvar för, bör rimligen fortfarande kunna ses som en långsiktig grön investering som kan bidra till att vi når vårt lokala klimatmål, när det gäller att hålla nere koldioxidnivån i atmosfären.

Cykelfrämjandet i Varberg menar att medveten satsning på en säker öst-västlig cykelförbindelse också skulle gynna utvecklingen av Varbergs norra delar med dess besöksmål inom lokalproducerat och bidra till en hälsosammare arbetspendling till närliggande industrier och andra arbetsplatser.

Vi uppmanar de förtroendevalda att prioritera klokt och i verklig mening sparsamt inför framtiden. Spara vår fina halländska natur och dess myller av arter. Spara på fossila bränslen och jordartsmetaller.

ANNONS

Fullfölj projektet cykelväg Veddige till Derome och Väröbacka!

Ingemar Johansson

Cykelfrämjandet i Varberg

ANNONS