Det är systemet som felar. Dags för förändring skriver insändarskribenten om läraryrket.
Det är systemet som felar. Dags för förändring skriver insändarskribenten om läraryrket. Bild: Stig Hedstrom

Slut på tystnaden - det är dags att agera för förändring

Det är systemet som felar.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS

Svar

på ”Svårt att räcka till som lärare”

Jag sympatiserar till fullo med dig “uppgiven lärare”. Nuförtiden har skolan blivit allt mer styrd av yttre faktorer. “Skruva på undervisningen” är ett ständigt, ironiskt och omöjligt direktiv uppifrån.

För att "skruva på undervisningen” behöver antalet kostsamma specialister minska i antal till förmån för fler pedagoger fysiskt på plats i klassrummet. De som styr och påverkar lärarnas arbete sitter oftast på kontor och ställer omöjliga krav (utefter de förutsättningar som råder). Fokus bör istället ligga på att ge lärarna verktyg och resurser för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

Genom att ge lärarna mer frihet, självbestämmande och mindre administrativt arbete kan arbetsmiljön förbättras och välmåendet likaså. Det är viktigt att lärarna ges möjlighet att påverka sin egen arbetssituation för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt och behålla motivationen.

ANNONS

Självklart måste även samhället som helhet ansvara för att hantera sociala problem, istället för att lägga över detta ansvar på lärarna. Det är inte rimligt att förvänta sig att lärarna ska hantera alla tunga orosmoment och problem som dyker upp i klassrummet, utan stöd och alltför få resurser. Lärarnas fokus ska ligga på undervisning och elevers lärande, inte på göromål som ligger utanför deras kompetensområde.

Kära “uppgivna lärare”, det är systemet som felar.

“Ytterligare en uppgiven lärare”

LÄS MER:Svårt att räcka till som lärare

ANNONS