Apelvikshöjds kyrka borde inte ha fasadbelysning, fönsterlampor och elljusstakar tända dygnet runt, tycker insändarskribenten.
Apelvikshöjds kyrka borde inte ha fasadbelysning, fönsterlampor och elljusstakar tända dygnet runt, tycker insändarskribenten. Bild: Annika Karlbom

Släck ljusen i kyrkan

Vi har länge uppmanats att spara el.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg||

Sedan lång tid har vi uppmanats av ”elkraftansvariga” att spara el för allas bästa, blir positiv effekt på pris och tillgång.

Visby lasarett drar in elljusstakar på vårdavdelningar, får bara finnas på barnavdelning. Laholms stad försökte begränsa gatubelysningen, allt för att spara el. Detta är bara några exempel.

Apelvikshöjds kyrka är helt tondöv, där är fasadbelysning, fönsterlampor, elljusstakar och stjärna tända dygnet runt, ytterlampor till och med vid en källaringång och klockstapeln. Om försvaret är att de har solceller så ska man ändå spara och sälja överskottet.

Ebba Busch varnade för att elen kan behöva stängas av vissa timmar och förskolepersonal uppmanar föräldrar att skicka med barnen extra varma kläder.

ANNONS

Skärp er Apelvikshöjds kyrka och handla moget och med ansvar.

Granne som halverat sin förbrukning

Svar

från Varbergs församling:

Kära granne,

Tack för ditt engagemang för elbesparing! Det är helt riktigt att alla behöver hjälpas åt. I Varbergs församling har vi arbetat långsiktigt och målmedvetet med att spara energi. Framför allt satsar vi på det som har stor påverkan: uppvärmning, varmvatten, LED-belysning, solceller, närvarostyrd belysning och ventilation, samt val av teknik och material vid renovering. Energisnål julbelysning har låg förbrukning i sammanhanget. Viss belysning nattetid har dessutom ett säkerhetssyfte, både för kyrkobyggnaden och för dem som passerar förbi.

Med önskan om en god och välsignad jul,

Fredrik Ivarsson

Kyrkoherde i Varberg

ANNONS