Besöksförbudet gjorde att insändarskribenten bara kunde ha kontakt med sin anhörige på telefon och via uppgifter från sköterskorna.
Besöksförbudet gjorde att insändarskribenten bara kunde ha kontakt med sin anhörige på telefon och via uppgifter från sköterskorna. Bild: Amir Nabizadeh/TT

Skrämd men inte av Maria Haldesten

"God omvårdnad" kallas det när man slutar att ge näring.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|
|

Svar

på ”Maria Haldesten skrämmer HN:s läsare”

Gunnar Eckerdal skriver i aktuell insändare "att aktivt undanhålla näringstillförsel för att förkorta en patients liv är naturligtvis förbjudet. Det förekommer inte heller". Det är skrämmande att du med lång erfarenhet kan helt blunda för verkligheten.

Undertecknad har lång erfarenhet av vården, sammanlagt fem och ett halvt års vårdutbildning på högskolenivå. Jag arbetar inom vården och har stött på "aktivt undanhållande av näringstillförsel". "God omvårdnad" kallas det när man slutar att ge näring. En synnerligen märklig benämning på en så gräslig handling. Vid de tillfällen jag har stött på detta har beslutet fattats av sjuksköterska och med läkares goda minne.

ANNONS

En nära anhörig boende på äldreboende smittades av covidsjuk medboende, vilken spottade på henne. Min anhörige blev inlagd på sjukhus och vårdades där i tio dagar. När hon skrevs ut från sjukhuset konstaterades hon smittfri och prognosen för henne var mycket god enligt behandlande läkare och patientansvarig sjuksköterska. Hon var dock svag efter sjukdomen och i behov av rehabilitering, särskilda hjälpmedel och skulle fortsätta erhålla näringsdryck som hon fått på sjukhuset. Man skickade också med näringsdryck. Eftersom det rådde besöksförbud var enda kontakten med henne per telefon och uppgifter från personalen. Enligt personalen "blev hon piggare" och de försäkrade att hon mådde bra och satt ute i dagrummet. Hon lät dock inte piggare men det gick ju inte att kontrollera genom besök eftersom det var förbjudet.

Efter en vecka ringde en sjuksköterska och meddelade att vi borde besöka henne eftersom hon "var dålig". När vi kom upp på boendet kunde vi konstatera att hon var döende, hon avled efter ett par dagar.

Hon låg ensam på sitt rum med blodiga kläder (liggsår). Näringsdrycken stod oanvänd i kylskåpet. Hon låg i karantän där hon törstade och svalt ihjäl. Personalen var rädd för smitta! Hon var beslutskapabel men vad hjälpte det?

Sverige 2020 bäste dr Eckerdal! Människovärdigt? Inte bättre 2023!

ANNONS

Skrämd av verkligheten

ANNONS