Varbergsalliansen offrade barnen för att slippa höja skatten, skriver insändarskribenten.
Varbergsalliansen offrade barnen för att slippa höja skatten, skriver insändarskribenten. Bild: Hasse Holmberg / TT

Skolor, sparkrav och systemkollaps

Varbergsalliansen offrade barnen för att slippa höja skatten.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|

Förekomsten av psykisk ohälsa hos barn har uppmätts ökande, kanske delvis därför att man nu för tiden inte förnekar barns känslor och upplevelser. Men det finns flera andra orsaker till barns psykiska ohälsa.

Kommunala skolor har krav att undervisa elever med behov av särskilt stöd, något som privata friskolor med en eller annan listighet kan slinka ur och spara in på. Det krävs att kommunen ger samma skolpeng till friskolorna trots att de då är billigare att driva. Mellanskillnaden hamnar ofta på aktieägarnas konton.

I Vänsterpartiets skuggbudget tillsköts 10 miljoner till förskole - och grundskolenämnden samt återfördes 23 miljoner genom att slopa det tvåprocentiga sparkravet. Men när regeringen minskat kommunernas bidrag till skolan måste de ändå finansieras. Varbergsalliansen offrade då barnen för att slippa höja skatten. Så kortsiktigt satsar man på plånboksfrågor!

ANNONS

Pengarna räcker nu inte längre till för att finansiera grundskolan, de barn som har behov av särskilt stöd får inte den hjälp de behöver. Detta trots att alla med kunskaper i ämnet vet att det stödet är nödvändigt för många barn om de ska fungera i skolan. Detta drabbar dessa barn, men även skolans personal och andra elever. Barn som är beroende av ständig elevassistent fungerar annars inte i skolan men skolan fungerar inte heller om de barnen är utan elevassistent. När det sedan händer att ett barn med diagnos inom autismspektrat hotar lärare eller får utbrott och slår sönder inredning orsakar det kostsamma materiella skador. Men det gör också lärare och personal sjuka och andra barn så skräckslagna att många inte vågar gå till skolan. Barnen får inte den undervisning de har rätt till. Lärare byter yrke eller arbetsplats, skolan får dåligt rykte bland lärare och därmed svårare att rekrytera behörig personal; allt i en nedåtgående spiral

Detta skulle inte hända med elevassistenter kvar för de barn som behöver det. De sjukskrivna lärarna kostar utan att de jobbar, och skolan måste fortsätta undervisa, men inga vikarier får tas in. Rektorn får kaosrådet att minska ytterligare på personal för att klara att uppfylla det tvåprocentiga sparkravet!

ANNONS

Ett sådant kaos i skolan driver hela samhället mot systemkollaps! Det råder skolplikt för barn men det är heller inte frivilligt för kommuner att driva fungerande skolor. Vi måste snarast anta en tilläggsbudget där medel tillförs och sparkravet tas bort för från förskole- och grundskolenämnden inför höstterminen 2024!

Ingela Svenson (V)

ANNONS