Sänk rösträttsåldern till 16 år i lokala val och låt hela den åldersgrupp som fyller 18 år det år som det är riksdagsval delta i valet, föreslår Rädda Barnen.
Sänk rösträttsåldern till 16 år i lokala val och låt hela den åldersgrupp som fyller 18 år det år som det är riksdagsval delta i valet, föreslår Rädda Barnen. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Sänk rösträttsåldern från 18 till 16 år i kommunvalet

Det är enligt Barnkonventionen vår skyldighet att lyssna på barnen vid alla beslut som rör barnen framtid.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|
|

Jag läste med stort intresse reportaget i HN om debatten på gymnasieskolan inför valet. Intresset och engagemanget var uppenbarligen stort vilket lovar gott för framtiden.

Jag hade förmånen att tillsammans med elevrådet på Tångaskolan arrangera skolvalet för högstadieeleverna under många år. Eleverna förberedde frågorna, ofta på SO-lektionerna. Det fanns alltid en oro bland lärarna att det skulle spåra ur. Det gjorde det inte. Eleverna tog sitt ansvar och engagerat ställde sina frågor till representanterna från de politiska partiernas ungdomsförbund som satt i rad på podiet på Tångaskolan. Elevrådet genomförde valet, prickade av eleverna i röstlängden, stoppade ner valsedeln i valurnan och under lärares översyn räknades valsedlarna. Det var alltid lika spännande när resultatet redovisades.

ANNONS

Skolvalet var och är en viktig lektion i samhällskunskap. Det är viktigt att ta vara på elevernas engagemang och intresse.

Det är enligt Barnkonventionen vår skyldighet att lyssna på barnen vid alla beslut som rör barnen framtid. Enligt Barnkonventionen räknas man som barn till dess att man fyller 18 år. I dag fattar politiker beslut som rör barnen utan att ha lyssnat på barnen.

Det gäller till exempel skola, brottslighet, kultur och fritid och inte minst klimatet. Beslut som kan vara livsavgörande för barnens framtid.

Rädda Barnen och Rädda Barnens ungdomsförbund föreslår därför att en rösträttsreform inleds inför nästa mandatperiod som går ut på att sänka rösträttsåldern till 16 år i lokala val. Det Innebär att förstagångsväljarna i genomsnitt är 18 år. Och låta hela den åldersgrupp som fyller 18 år det år som det är riksdagsval delta i valet. Den reformen kräver grundlagsändring och kan tidigast genomföras till valet 2030.

Barnrättshälsningar

Per Sjövall

ordf. Rädda Barnen i Falkenberg

ANNONS