Vi är många i Glommen som är kritiska till det här projektet, skriver insändarskribenten.
Vi är många i Glommen som är kritiska till det här projektet, skriver insändarskribenten. Bild: Edith Camilla Svensson

Sälj inte ut Glommens hamn till privata intressen

Det finns fler tunga argument mot den nya detaljplanen.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
|

Falkenbergs kommunråd Per Svensson (S) vill driva igenom en ny detaljplan som skulle innebära att en stor del av hamnområdet i Glommen säljs ut till en privat exploatör, vars ambition är att uppföra flera höga byggnader som ska inrymma hotell, restaurang, butiker och bostäder.

Hotellet och ett antal lägenheter ska placeras alldeles intill kajen där yrkesfiskarna idag har sin verksamhet. De tror inte alls att det kan kombineras med bullret och lukterna från yrkesfisket. Men deras synpunkter har kommunen inte lyssnat på och följaktligen känner de sig överkörda.

Fiskarna är inte ensamma. Vi är många i Glommen som är kritiska till det här projektet. Vi får medhåll av länsstyrelsen som i sitt yttrande ger kommunen bakläxa och på en lång rad punkter kritiserar förslaget till ny detaljplan.

ANNONS

Först och främst pekar länsstyrelsen på att hamnområdet, enligt Miljöbalken, är av riksintresse för yrkesfisket. Detta riksintresse kan påverkas mycket negativt om detaljplanen förverkligas.

”Förändringen är så stor att det i framtiden inte skulle gå att utveckla hamnen och hamnområdet för fiskets eller vattenbrukets behov (…) Genom privatisering av delar av hamnen minskar kommunens inflytande över hamnområdet och möjligheten att kunna styra vilka verksamheter som kommer till stånd”, skriver länsstyrelsen i sitt yttrande.

Det finns fler tunga argument mot den nya detaljplanen. Exploateringskostnaderna riskerar att bli skyhöga, bland annat därför att byggnaderna måste anpassas till framtida högre vattennivåer.

Hyrorna lär bli därefter. I rimlighetens namn borde Per Svensson och andra kommunala beslutsfattare fråga sig hur hotellet, restaurangen och butikerna ska kunna gå runt ekonomiskt i lilla Glommen.

Svensson räknar även med att Glommenborna ska få tillgång till hyresrätter i nybyggda hus i hamnområdet. Men det finns inga som helst garantier för det. Och vad blir månadshyran i sådana lägenheter?

Det finns en uppenbar risk att hamnen förvandlas till en plats med dyra insatslägenheter där bara förmögna människor har råd att bo. Jag är rätt övertygad om att en majoritet av Glommenborna och samhällets sommargäster inte vill se en sådan utveckling. Det finns andra och betydligt bättre sätt att utveckla hamnområdet.

ANNONS

Anders Claesson,

Glommenbo sedan 1996

LÄS MER:Försäljningen av Glommens hamn är avgjort i rätten

ANNONS